PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


F. Bostyn,M. Van osselaer, De Schryver
Strategische investeringsselectie. Omgaan met flexibiliteit en toekomstige opportuniteiten
ISBN: 9789062158133
Number of pages: 108
Status: In production - can be ordered - can not yet be delivered
Estimated Price: € 19,95
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Ondernemingen worden steeds meer geconfronteerd met strategische uitdagingen in een context van snelle verandering. Traditionele benaderingen van zowel investeringsanalyse als strategisch management slagen er vaak niet in, om aan deze uitdagingen gestalte te geven. Dit boek stelt de reële optiebenadering voor en werkt haar uit als valabel alternatief voor investeringsanalyse, besluitvorming inzake strategische investeringsselectie en strategisch management in het algemeen. Daarbij wordt gesteund op de recente trends in de managementliteratuur. Deze trends worden doorvertaald naar het praktijkveld van de managers, die finaal het hoofd moeten bieden aan deze toenemende onzekerheid.

About the contents:
Strategische investeringen als opties. Waarom sommige slechte investeringsprojecten succes stories zijn? Denken in termen van reële opties Investeringen en strategie: het falen van de traditionele synthese Waardering van platforminvesteringen Platforminvesteringen De waardering van platforminvesteringen De opvolging en lichting van groei-opportuniteiten Strategisch management van opties De strategische waarde van reële opties Optimalisatie van de optiewaarde Hefboom 1: De actuele waarde van de verwachte kasstromen verhogen Hefboom 2: De actuele waarde van de verwachte projectkosten verlagen Hefboom 3: De onzekerheid voor de verwachte kasstromen Hefboom 4: Tijdsduur optie verlengen Hefboom 5: De risicovrije rentevoet verhogen Hefboom 6: Waardeverlies door uitstel van een investering verlagen Resultaten van de hefboomwerking De waarde van de optieportfolio Flexibiliteit Contingentie Competenties Bijdrage van het reële optiedenken aan de strategisch managementtheorie De aard van de complexiteit en de grenzen van het optiedenken