PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Ibrahim Yerden, Benaissa Hallich, Hans van Koutrik
Wij zijn allen Nederlanders. Over de onrust in de samenleving
ISBN: 9789055893003
Number of pages: 85
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 15,00
Publisher : Het Spinhuis
Print-version   Order

About the book:
De basisveiligheid van elk mens komt in de eerste plaats uit zijn directe omgeving. Van de mensen met wie je dingen deelt en wilt delen, van wie de denk- en leefwereld bekend, voorspelbaar, betrouwbaar, zeker is, zoals van je ouders, broers en zussen, verwanten, je leeftijdsgroep, je vriendenkring, buurt, schoolklas: mensen met wie je je veilig voelt: ''ons soort mensen''. De kernvraag voor democratische samenlevingen is dan hoe die zo ingericht kan worden dat die de veiligheid en ontplooiing van die groepen ondersteunt en tegelijkertijd inkadert in het grotere geheel van de samenleving.

Dit boek brengt in kaart hoe de samenleving er vanuit het perspectief van groepen van Turkse, Marokkaanse en autotochtone herkomst uitziet en hoe die beleefd wordt. Het gaat om zowel het beeld van zichzelf als die van de andere groepen, en over de gevoelde gevolgen daarvan voor hun leven en de samenleving. Dit levert materiaal op dat zelden zo bij elkaar gebracht is. Het geeft een beeld van hoe elk van de groepen zijn omgeving beleeft en van de verscheidenheid binnen die groepen.

Maar het beeld dat uit deze publicatie als geheel oprijst, is weinig rooskleurig. De beeldvorming van groepen over elkaar is ongenuanceerd en de duurzame contacten beperkt. Er is dus werk aan de winkel. De voegen van het gebouw van de samenleving hebben duidelijk meer bindend cement nodig om stevig te zijn en te blijven. En dat kan alleen met de medewerking van alle betrokkenen gebeuren.

About the contents:
  1. Inleiding
  2. Het samenleven van autochtonen en allochtonen in Nederland: Een theoretisch kader.
  3. Sociale netwerken van de autochtonen en allochtonen
  4. Thuisvoelen van autochtonen en allochtonen in wijk, stad en land
  5. Goede en slechte gewoonten van autochtonen, Marokkanen en Turken
  6. Keerpunt in maatschappelijke en politieke verhoudingen in Nederland
  7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen


About the author(s):
De auteurs zijn allen werkzaam bij PRIMO nh, een adviesorganisatie voor sociaal beleid voor de provincie Noord-Holland, gemeenten en maatschappelijke organisaties.