PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J.-P. Broothaerts & M. Tack (Red.)
Verslaving en motivationele gesprekstechniek. Handboek Motivationeel gesprek
ISBN: 9789053509777
Number of pages: 209
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 19,80
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De behandeling van mensen met een verslaving verloopt moeizaam. Een goed gevoerd motivationeel gesprek, in sessies, kan veel effect hebben, ook bij verslaafden die aanvankelijk ontkennen, ontwijken of verbergen.
Het eerste deel van dit Handboek beschrijft de achtergronden van het motivationeel gesprek en de verankering ervan in de hulpverlening. Ook de opbouw van het motiveringsmodel en zijn gesprekstechnische aspecten worden toegelicht.
Het tweede praktische deel schetst eerst de toepassingsmogelijkheden in vijf eerstelijnssectoren: huisartssetting, maatschappelijk werk, op school, in de bijzondere jeugdzorg, op het werk. Via een zesde sector, de residentiële hulpverlening, wordt de continuïteit aan zorg geïllustreerd. Het boek sluit af met oefeningen die leren omgaan met het model.
Naast dit Handboek zijn er Video’s, die de vele mogelijkheden in diverse situaties laten zien: werken met volwassenen of jongeren, individuele of groepsbenadering, legale en illegale producten, niet- of overgemotiveerde cliënten, …

About the contents:
Alcohol en andere drugproblemen: een eerstelijnsprobleem – Achtergronden van het motivationeel interview – Motiveren als proces – Motiverende gesprekstechnieken – In de OCMW-context – In de werksituatie – Binnen de leerlingenbegeleiding – In de bijzondere jeugdzorg – In een residentieel ontwenningsprogramma – Praktijkoefeningen.

About the author(s):
Jean-Pierre Broothaerts en Marc Tack, beiden psycholoog, werken in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, respectievelijk in de drughulpverlening PSC Primavera te Brussel en in het preventiewerk CAT Preventiehuis te Gent. Ook de co-auteurs werken in de sector van de drugpreventie en drughulpverlening.