PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J. Cumps, M. Ingels, U. Vanermen & L. Vekemans
Van Stonehenge tot Chunnel. Vragen en antwoorden rond Engelse taal en cultuur
ISBN: 9789053509067
Number of pages: 336
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 26,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Taal is meer dan een optelsom van woordenschat en grammatica. Taal is nauw verbonden met de geschiedenis, cultuur en beleving van de mensen die de taal spreken. In het geval van de Engelse taal, met een rijk verleden en zeer gevarieerd heden, dekt de vlag wel een heel diverse lading. Voor wie Engels niet als moedertaal spreekt, is het niet eenvoudig om op de hoogte te zijn, en te blijven, van de Engelstalige cultuur. Dit boek biedt een waaier aan wetenswaardigheden, die de lezer op eigen tempó kan verkennen.

About the contents:
Words, words, words -Krantenkoppen -Eén, twee, drie. .. -Kleuren -Steden, streken, staten -Eten en drinken -Afkortingen -Boeken (Het geheime dagboek van Alice Ontbijt met Lady Chatterley -What the Dickens! ) Cultuur en taal (Oxford, Cambridge en andere universiteiten -De stenen van Stonehenge -Lady Godiva reed niet op een scooter -Britten en borstels ) -Taal en cultuur (Stroen ganzebessen -Via de Chunnel naar de garden of England -De copycats van Viagra -Een Franse kus voor dear john -Een hete aardappel -Is het it's of its? ) Internetadressen -Fonetische symbolen.

About the author(s):
Jan CUMPS, Mia INGELS, Urbaan VANERMEN en Linda VEKEMANS zijn verbonden aan het Interfacultair Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven.