PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Bruno Scheers
Codex welzijn op het werk (3e, herziene uitgave - Bijgewerkt tot 10 maart 2023)
ISBN: 9789046611975
Number of pages: 642
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 49,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Deze derde, herziene uitgave van de pocket Codex Welzijn op het Werk bevat de gecoördineerde versie van de Codex over het welzijn op het werk, bijgewerkt tot 10 maart 2023. Preventieadviseurs, werkgevers en werknemers, rechtspractici, arbeidsartsen, interne en externe diensten, sociaal inspecteurs en overheden beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave.

About the contents:
Codex over het welzijn op het werk
BOEK I. – ALGEMENE BEGINSELEN
TITEL 1. – INLEIDENDE BEPALINGEN
TITEL 2. – ALGEMENE BEGINSELEN BETREFFENDE HET WELZIJNSBELEID
TITEL 3. – PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
TITEL 4. – MAATREGELEN IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS
TITEL 5. – EERSTE HULP
TITEL 6. – MAATREGELEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGEVAL
BOEK II. – ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG
TITEL 1. – DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 2. – DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 3. – DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 4. – VORMING EN BIJSCHOLING VAN DE PREVENTIEADVISEURS
TITEL 5. – DE EXTERNE DIENSTEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
TITEL 6. – LABORATORIA
TITEL 7. – COMITES VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 8. – RECHTSTREEKSE PARTICIPATIE
TITEL 9. – DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
BOEK III. – ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 1. – BASISEISEN BETREFFENDE ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 2. – ELEKTRISCHE INSTALLATIES
TITEL 3. – BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 4. – RUIMTEN MET RISICO’S VOOR EEN EXPLOSIEVE ATMOSFEER
TITEL 5. – OPSLAGPLAATSEN VOOR ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
TITEL 6. – VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING
BOEK IV. – ARBEIDSMIDDELEN
TITEL 1. – DEFINITIES
TITEL 2. – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE ARBEIDSMIDDELEN
TITEL 3. – MOBIELE ARBEIDSMIDDELEN AL DAN NIET MET EIGEN AANDRIJVING
TITEL 4. – ARBEIDSMIDDELEN VOOR HET HIJSEN OF HEFFEN VAN LASTEN
TITEL 5. – ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE
BOEK V. – OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
TITEL 1. – THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN
TITEL 2. – LAWAAI
TITEL 3. – TRILLINGEN
TITEL 4. – WERKZAAMHEDEN IN EEN HYPERBARE OMGEVING
TITEL 5. – IONISERENDE STRALINGEN
TITEL 6. – KUNSTMATIGE OPTISCHE STRALING
TITEL 7. – ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN
BOEK VI. CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA
TITEL 1. – CHEMISCHE AGENTIA
TITEL 2. – KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA
TITEL 3. – ASBEST
TITEL 4. – ERKENNING VAN ASBESTVERWIJDERAARS
BOEK VII.- BIOLOGISCHE AGENTIA
TITEL 1. – ALGEMENE BEPALINGEN
BOEK VIII.- ERGONOMISCHE BELASTING
TITEL 1. – WERKZITPLAATSEN EN RUSTZITPLAATSEN
TITEL 2. – BEELDSCHERMEN
TITEL 3. – MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN
BOEK IX. – COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING
TITEL 1. – COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
TITEL 2. – PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
TITEL 3. – WERKKLEDIJ
BOEK X. – WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN
TITEL 1. – NACHTARBEIDERS EN WERKNEMERS IN PLOEGENDIENST
TITEL 2. – UITZENDARBEID
TITEL 3. – JONGEREN OP HET WERK
TITEL 4. – STAGIAIRS
TITEL 5. – MOEDERSCHAPSBESCHERMING