PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Bunker Hill Group (red.)
Welzijn op het werk, 2e uitgave
ISBN: 9789046611272
Number of pages: 642
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 55,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde en geannoteerde versie van de Codex over het welzijn op het werk, bijgewerkt tot 1 februari 2022. Preventieadviseurs, werkgevers, werknemers, rechtspractici, arbeidsartsen, interne en externe diensten, sociaal inspecteurs en overheden beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave.

About the contents:
Codex over het welzijn op het werk
BOEK I. – ALGEMENE BEGINSELEN
TITEL 1. – INLEIDENDE BEPALINGEN
TITEL 2. – ALGEMENE BEGINSELEN BETREFFENDE HET WELZIJNSBELEID
TITEL 3. – PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
TITEL 4. – MAATREGELEN IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS
TITEL 5. – EERSTE HULP
TITEL 6. – MAATREGELEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGEVAL
BOEK II. – ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG
TITEL 1. – DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 2. – DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 3. – DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 4. – VORMING EN BIJSCHOLING VAN DE PREVENTIEADVISEURS
TITEL 5. – DE EXTERNE DIENSTEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
TITEL 6. – LABORATORIA
TITEL 7. – COMITES VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
TITEL 8. – RECHTSTREEKSE PARTICIPATIE
TITEL 9. – DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
BOEK III. – ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 1. – BASISEISEN BETREFFENDE ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 2. – ELEKTRISCHE INSTALLATIES
TITEL 3. – BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN
TITEL 4. – RUIMTEN MET RISICO’S VOOR EEN EXPLOSIEVE ATMOSFEER
TITEL 5. – OPSLAGPLAATSEN VOOR ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
TITEL 6. – VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING
BOEK IV. – ARBEIDSMIDDELEN
TITEL 1. – DEFINITIES
TITEL 2. – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE ARBEIDSMIDDELEN
TITEL 3. – MOBIELE ARBEIDSMIDDELEN AL DAN NIET MET EIGEN AANDRIJVING
TITEL 4. – ARBEIDSMIDDELEN VOOR HET HIJSEN OF HEFFEN VAN LASTEN
TITEL 5. – ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE
BOEK V. – OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
TITEL 1. – THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN
TITEL 2. – LAWAAI
TITEL 3. – TRILLINGEN
TITEL 4. – WERKZAAMHEDEN IN EEN HYPERBARE OMGEVING
TITEL 5. – IONISERENDE STRALINGEN
TITEL 6. – KUNSTMATIGE OPTISCHE STRALING
TITEL 7. – ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN
BOEK VI. – CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA
TITEL 1. – CHEMISCHE AGENTIA
TITEL 2. – KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA
TITEL 3. – ASBEST
TITEL 4. – ERKENNING VAN ASBESTVERWIJDERAARS
BOEK VII. – BIOLOGISCHE AGENTIA
TITEL 1. – ALGEMENE BEPALINGEN
BOEK VIII. – ERGONOMISCHE BELASTING
TITEL 1. – WERKZITPLAATSEN EN RUSTZITPLAATSEN
TITEL 2. – BEELDSCHERMEN
TITEL 3. – MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN
BOEK IX. – COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING
TITEL 1. – COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
TITEL 2. – PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
TITEL 3. – WERKKLEDIJ
BOEK X. – WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WEKNEMERSCATEGORIEEN
TITEL 1. – NACHTARBEIDERS EN WERKNEMERS IN PLOEGENDIENST
TITEL 2. – UITZENDARBEID
TITEL 3. – JONGEREN OP HET WERK
TITEL 4. – STAGIAIRS
TITEL 5. – MOEDERSCHAPSBESCHERMING