Tjitske Akkerman
Democratie. De Europese grondslagen van het moderne idee (vierde, herziene en uitgebreide druk)


ISBN:9789055893041
Aantal Pagina's:317 blz.
Prijs: €23,20
Uitgever: Het Spinhuis
 

Over het boek:
Ook al is de moderne democratie strikt genomen een uitvinding van de 18e eeuw, die ''uitvinding'' bouwde voort op een aantal oudere idee‰n. De auteur schetst vijd tradities die als grondslagen van de moderne democratie aangemerkt kunnnen worden: de directe democratie, het republicanisme, de Reformatie, de oude constitutie en het moderne natuurrecht. Langs deze lijnen ontstaat een duidelijk overzicht van klassieke en vroeg-moderne kernbegrippen en hun historische ontstaansgeschiedenis. In het laatste hoofdstuk laat Tjitske Akkerman zien, dat die oudere ideeën nog steeds een belangrijke rol spelen in het hedendaagse debat over de democratie.

Het boek is een toegankelijk geschreven inleiding in de politieke ideeëngeschiedenis. Dit maakt het niet alleen geschikt voor universitair- en hogerberoepsonderwijs, maar ook voor een brede kring van geïnteresseerden.
 
Over de auteur(s):
Tjitske Akkerman doceert publieke theorie aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

In deze reeks is ook verschenen:
Tjitske Akkerman: 'De kwetsbare democratie. Sleutelteksten uit de politieke theorie'
Meindert Fennema: 'De moderne democratie. Geschiedenis van een politieke theorie'