D. Pinto
Intercultural communication. A three-step method for dealing with differences


ISBN:9789053509784
Aantal Pagina's:217 blz.
Prijs: €24,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
De enorme diversiteit van de samenleving is een vaststaand feit. Bij contacten tussen mensen met verschillende culturele normen en waarden bestaat een verhoogde kans op misverstanden, miscommunicatie en mismanagement, wanneer men niet of onvoldoende op de hoogte is van elkaars normen, waarden, leefregels, gedragscodes. Bestaande communicatieen managementtheorieën die tot nu voldeden, blijken in de praktijk niet langer algemeen geldig te zijn. Ze zijn achterhaald. Zelfs de befaamde Maslowpiramide van menselijke behoeftes moet aan de huidige samenleving wordén aangepast. Verwachtingen en interpretaties kloppen niet meer met de bedoelingen. Vanzelfsprekendheden maken plaats voor verwarring. Daarom zijn nieuwe concepten nodig. De auteur ontwikkelt een nieuwe theorie over verschillen tussen mensen en culturen. Hij doet dat vanuit verschillen in structuren van omgangsregels en communicatiecodes die gelden tussen werelddelen, landen, bedrijven, afdelingen, maar ook tussen twee individuen, zelfs binnen het gezin. Daaruit ontstaat een methode die een nieuw perspectief biedt voor het omgaan met verschillen met behoud van ieders eigenheid. Theorie en methode worden geïllustreerd met vele praktische cases.
 
Over de auteur(s):
David Pinto is Professor of Intercultural Communication in the Netherlands and Israel and Director of the Intercultural Institute (ICI), Amsterdam. He was born i a small Berber town in Morocco, where he entered the teaching profession. He emigrated first to Israel and then to the Netherlands. In Israel, he again worked as a teacher with and on behalf of new immigrants and young working people. Since then he has held a variety of positions in management and governance. Many years of study and international experience in the area of intercultural communication, combined with a systematic analysis of knowledge acquired from numerous training courses at the ICI, led Pinto to develop a practical method for dealing effectively with social, cultural, religious and individual differences, while taking into account the norms and values of each communicator.