J.-P. Broothaerts & M. Tack (Red.)
Verslaving en motivationele gesprekstechniek. Handboek Motivationeel gesprek


ISBN:9789053509777
Aantal Pagina's:209 blz.
Prijs: €19,80
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
De behandeling van mensen met een verslaving verloopt moeizaam. Een goed gevoerd motivationeel gesprek, in sessies, kan veel effect hebben, ook bij verslaafden die aanvankelijk ontkennen, ontwijken of verbergen.
Het eerste deel van dit Handboek beschrijft de achtergronden van het motivationeel gesprek en de verankering ervan in de hulpverlening. Ook de opbouw van het motiveringsmodel en zijn gesprekstechnische aspecten worden toegelicht.
Het tweede praktische deel schetst eerst de toepassingsmogelijkheden in vijf eerstelijnssectoren: huisartssetting, maatschappelijk werk, op school, in de bijzondere jeugdzorg, op het werk. Via een zesde sector, de residentiële hulpverlening, wordt de continuïteit aan zorg geïllustreerd. Het boek sluit af met oefeningen die leren omgaan met het model.
Naast dit Handboek zijn er Video’s, die de vele mogelijkheden in diverse situaties laten zien: werken met volwassenen of jongeren, individuele of groepsbenadering, legale en illegale producten, niet- of overgemotiveerde cliënten, …
 
Uit de inhoud:
Alcohol en andere drugproblemen: een eerstelijnsprobleem – Achtergronden van het motivationeel interview – Motiveren als proces – Motiverende gesprekstechnieken – In de OCMW-context – In de werksituatie – Binnen de leerlingenbegeleiding – In de bijzondere jeugdzorg – In een residentieel ontwenningsprogramma – Praktijkoefeningen.
 
Over de auteur(s):
Jean-Pierre Broothaerts en Marc Tack, beiden psycholoog, werken in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, respectievelijk in de drughulpverlening PSC Primavera te Brussel en in het preventiewerk CAT Preventiehuis te Gent. Ook de co-auteurs werken in de sector van de drugpreventie en drughulpverlening.