L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Janssens & H. Colpin (Red.)
Gezinspedagogiek - Deel 2: Opvoedingsondersteuning


ISBN:9789053509272
Aantal Pagina's:344 blz.
Prijs: €29,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Het tweede deel in Gezinspedagogiek biedt een fundering van opvoedingsondersteuning. Zo gaat het in op de uitgangspunten van opvoedingsondersteuning, de samenhang tussen ouderlijk functioneren en gedrag van kinderen, vormingsconcepten, de plaats en de betekenis van opvoedingsondersteuning, de effectiviteit van oudercursussen enz. Daarnaast komen thema ''s aan bod omtrent een bepaald aanbod. Achtergronden en vormgeving van opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen, ouders van tieners, allochtone moeders, kandidaat-adoptie-ouders, pleegouders staan in afzonderlijke hoofdstukken.
 
Uit de inhoud:
Concept opvoedingsondersteuning -Legitimering van opvoedingsondersteuning -Gezinsfunctioneren en gedragsproblemen van kinderen Oudervorming door gesprek Groepswerk met kansarme kinderen -Effectiviteit van oudercursussen -Netwerk opvoedingsondersteuning Kind & Gezin Consultatiebureau -Opvoedingsproblemen van tieners en behoefte aan opvoedingsondersteuning'Brieven aan Ouders met Tieners' -Vragen van allochtone moeders -Interlandelijke adoptie -Pleegzorg en pleegouders -Wat hebben pleegouders nodig? -Maatschappelijke dienstverlening.
 
Over de auteur(s):
Deze uitgave is een initiatief van het Centrum voor Gezinspedagogiek van de K. U. Leuven, de Afdeling Gezin en Gedrag van de K.U. Nijmegen en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel.