J. Cumps, M. Ingels, U. Vanermen & L. Vekemans
Van Stonehenge tot Chunnel. Vragen en antwoorden rond Engelse taal en cultuur


ISBN:9789053509067
Aantal Pagina's:336 blz.
Prijs: €26,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Taal is meer dan een optelsom van woordenschat en grammatica. Taal is nauw verbonden met de geschiedenis, cultuur en beleving van de mensen die de taal spreken. In het geval van de Engelse taal, met een rijk verleden en zeer gevarieerd heden, dekt de vlag wel een heel diverse lading. Voor wie Engels niet als moedertaal spreekt, is het niet eenvoudig om op de hoogte te zijn, en te blijven, van de Engelstalige cultuur. Dit boek biedt een waaier aan wetenswaardigheden, die de lezer op eigen tempó kan verkennen.
 
Uit de inhoud:
Words, words, words -Krantenkoppen -Eén, twee, drie. .. -Kleuren -Steden, streken, staten -Eten en drinken -Afkortingen -Boeken (Het geheime dagboek van Alice Ontbijt met Lady Chatterley -What the Dickens! ) Cultuur en taal (Oxford, Cambridge en andere universiteiten -De stenen van Stonehenge -Lady Godiva reed niet op een scooter -Britten en borstels ) -Taal en cultuur (Stroen ganzebessen -Via de Chunnel naar de garden of England -De copycats van Viagra -Een Franse kus voor dear john -Een hete aardappel -Is het it's of its? ) Internetadressen -Fonetische symbolen.
 
Over de auteur(s):
Jan CUMPS, Mia INGELS, Urbaan VANERMEN en Linda VEKEMANS zijn verbonden aan het Interfacultair Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven.