L. Verhoeven (Red.)
Preventie en behandeling van leesproblemen (Studies over Taalonderwijs, nr. 1)


ISBN:9789053509043
Aantal Pagina's:180 blz.
Prijs: €21,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
De meeste publicaties i. v.m. dyslexie gaan over diagnostiek en behandelingstechnieken. Maar voor de begeleiding van kinderen met dyslexie, hun ouders en leerkrachten is, naast technische inzichten en vaardigheden, nog andere kennis nodig om met de levende realiteit van dyslexie om te kunnen gaan. Over wat we ''omgangskennis'' kunnen noemen, is nog maar weinig geschreven. Dit boek behandelt precies dit onderwerp, van kind tot volwassene, op alle gebieden: school, beroep, vrije tijd en interactie met gezinsleden en anderen-
 
Uit de inhoud:
L. Verhoeven: Classificatie, preventie, behandeling van leesproblemen -A. McGill-Franzen: Preventing reading difficulties -R. Allington: Things that really matter in liter acy development -J. Stoep & L. Verhoeven: Onderwijs in beginnende geletterdbeid -D. van der Aalsvoort & W. Ruijssenaars: Opvang en begeleiding van jonge kinderen met (dreigende) leesproblemen -P. Reitsma & S. Stroombergen: Preventie en remediëring van leesproblemen met de computerH. van de Ven & L. Verhoeven: Effectiviteit van het ELLO-project -R. Irausquin: Behandeling van decodeerproblemen -A. Bosman & J. van Heli: Visueel dictee: effectieve spellingtraining -M. Coenen: Relatie tussen lezen en spellen -S. Brand-Gruwel & C. Aarnoutse: Strategisch leesen luisteronderwijs aan risicoleerlingen -R. Kleijnen: Leesen spellingstrategieën in het voortgezet onderwijs -W. van Bon: Het rapport 'Dyslexie' van de Gezondheidsraad -E. Reintjes: Reactie van een ouder van dyslectische kinderen -A. Walsmits: Dyslexie in maatschappelijk perspectief -A.-M. van Eijck & J. van Dommelen: Dyslexie in het onderwijs: adequate zorgen, beheersbare uitgaven -W. Ruijssenaars, D. van der Aalsvoort & W. van den Broeck: Dyslexie: 'nieuwe' definitie?
 
Over de auteur(s):
Ludo VERHOEVEN is hoogleraar aan de KU Nijmegen, Afdeling Orthopedagogiek van Leren en Ontwikkeling. Hij is ook directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Studies over Taalonderwijs, nl: I