Bruno Scheers (red.)
Burgerlijk wetboek - 23e, herziene uitgave - Volledig bijgewerkt tot 1 augustus 2020


ISBN:9789046610664
Aantal Pagina's:750 blz.
Prijs: €32,50
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 bestaat uit drie boeken:

Boek I – Personen;
Boek II – Goederen en verschillende beperkingen van eigendom;
Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt.

De Wet van 13 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019, voert een nieuw Burgerlijk Wetboek in, bestaande uit de volgende boeken:

Boek I – Algemene bepalingen;
Boek II – Personen, familie en relatievermogensrecht;
Boek III – Goederen;
Boek IV – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
Boek V – Verbintenissen;
Boek VI – Bijzondere overeenkomsten;
Boek VII – Zekerheden;
Boek VIII – Bewijs;
Boek IX – Verjaring.

Dit nieuw Burgerlijk Wetboek zal stapsgewijs ingevoerd worden. Boek VIII (Bewijs) wordt als eerste ingevoerd en treedt in werking op 1 november 2020. De andere Boeken treden later in werking. Vanaf 1 november 2020 zal het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift “Oud Burgerlijk Wetboek” dragen.

Deze uitgave bevat de integrale tekst van het (Oud) Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 1 augustus 2020.

We hebben er echter voor geopteerd om ook al het Boek VIII van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 1 november 2020 in werking treedt, op te nemen. Zo beschikt u als lezer over een zeer actuele, volledige en gebruiksvriendelijke uitgave.