J. Van Wemmel
De vereffening van vennootschappen. Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten (Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 22)


ISBN:9789046606131
Aantal Pagina's:289 blz.
Prijs: €56,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Het Wetboek van Vennootschappen werd recent gewijzigd met het oog op de verbetering en vereenvoudiging van de vereffeningsprocedure. Of deze doelstelling ook daadwerkelijk werd bereikt, staat ter discussie. Het feit dat het om een complexe materie gaat, blijkt ook uit de uiteenlopende rechtspraak die het fenomeen ‘vereffening van vennootschappen’ uitlokt.

Dit handboek behandelt niet alleen het op te stellen verslag (artikel 181 W. Venn.) door de commissaris, externe accountant of bedrijfsrevisor, maar tevens de verslaggeving na de ontbinding gedurende de vereffening en bij sluiting van de vereffening.

Bovendien worden een aantal praktische modellen en voorbeelden gegeven, waardoor dit werk een zeer gebruiksvriendelijk instrument voor de beroepsbeoefenaar vormt.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):

Jos Van Wemmel is extern accountant, bedrijfsrevisor en Voorzitter van de Commissie van Toezicht en Begeleiding.

Eerder publiceerde hij binnen de Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen: