Eric Maes
Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen


ISBN:9789046602270
Aantal Pagina's:1228 blz.
Prijs: €87,50
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Dit monumentale werk heeft als voorwerp de historische evolutie van de Belgische penitentiaire regelgeving inzake het regime van gedetineerden, en dit over de periode 1795-2006. Steunend op een indrukwekkende verzameling van ruim 6000 rechtsbronnen, worden een aantal fundamentele vragen onderzocht. Wat is het doel van de vrijheidsberovende straf (penologische visie)? Hoe dient deze straf in concreto te worden ingevuld? Door welke andere dan strikt penologische overwegingen wordt de normering van het gevangenisregime aangestuurd? Dienen de gerechtelijke overheden inspraak of beslissingsbevoegdheid te hebben met betrekking tot de interne en/of externe regime bedeling? Door wie (wetgevende vs. uitvoerende macht) dient het penitentiair regime juridisch genormeerd te worden, en tot op welke hoogte?


 
Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave

Lijst rechtsbronnen Van gevangenisstraf tot vrijheidsstraf online beschikbaar!
 
Over de auteur(s):
Deze publicatie is de handelsversie van het proefschrift dat op 6 februari 2008 door Eric Maes werd verdedigd aan de Katholieke Universiteit Leuven tot het behalen van de graad van doctor in de criminologische wetenschappen.