Agnes Tellings
Burgerschapseducatie. Tolerantie, morele vaardigheden en kritisch denken


ISBN:9789044138993
Aantal Pagina's:149 blz.
Prijs: €16,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Burgerschapseducatie is in Nederland en Vlaanderen een verplicht onderdeel van het primair en secundair onderwijs, en behelst méér dan kennis overdragen over de liberale democratie, het politiek systeem en de rechtsstaat. De eindtermen vermelden onder meer verdraagzaamheid, omgaan met diversiteit, en in dialoog gaan. In dit boek worden de in de eindtermen genoemde competenties samengevat onder tolerantie, morele vaardigheden, en kritisch denken.

Dit is niet eenvoudig voor de school, in een samenleving met harde tegenstellingen, complotdenkers, nepnieuws, en sociale media vol hate speech, seksisme en bedreigingen.
Gericht op docenten/leraren, pedagogen en studenten voor die beroepen worden de belangrijkste filosofsche discussies, theorievorming en empirisch onderzoek rond deze drie begrippen besproken, en enkele voor veel docenten/leraren lastige problemen. Namelijk, hoe voorkom je indoctrinatie? Hoe behandel je gevoelige onderwerpen? Hoe maak je leerlingen echt weerbaar? Het boek bevat een groot aantal didactische suggesties.


 
Over de auteur(s):
Agnes Tellings werkte 15 jaar bij Wijsgerige & Historische Pedagogiek en 15 jaar bij Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit, waar zij sinds haar pensionering in 2020 gastonderzoeker is. Zij heeft dus expertise in filosofisch én empirisch onderzoek. In 2021 was zij co-redacteur van een themanummer over tolerantie in opvoeding en onderwijs van het wetenschappelijk tijdschrift Pedagogiek.