Erwin De Bisscop
Een slaapprobleem, wat nu?


ISBN:9789044137491
Aantal Pagina's:159 blz.
Prijs: €20,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Veel mensen krijgen ooit in hun leven te maken met slapeloosheid. Slecht slapen is dan ook een vaak gehoorde klacht. In de meeste gevallen kunnen cliënten moeilijk inslapen, slecht doorslapen of worden ze te vroeg wakker. Vaak gaan deze slaapproblemen vanzelf over, maar de meesten weten niet wat ze moeten doen om goed te slapen en wat de gevolgen kunnen zijn van te weinig slaap. Goed slapen is zonder meer de meest onderschatte gezondheidsgewoonte. Al na een paar nachten slecht slapen krijg je ernstige concentratieproblemen, en ook je geheugen en denkvermogen verminderen sterk. In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in het werken met mensen met slaapproblemen als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij beschrijft specifieke en handige technieken om beter te slapen en reikt efficiënte toepassingsmogelijkheden aan voor begeleiders, verpleegkundigen, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeuten en artsen. Erwin De Bisscop gaat ervan uit dat iedereen unieke, doeltreffende oplossingen kan creëren om problemen op te lossen. Dit boek is een must voor iedereen die beter wil slapen of slechte slapers wil begeleiden.
 
Over de auteur(s):
Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut. Hij werkt al meer dan 30 jaar in de P.A.A.Z. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en is directielid en erkend opleider (oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en coaching) aan het Korzybski-instituut in Brugge.