Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme, E. Vandenbossche
De grondwet en het inzetten van strijdkrachten
ISBN: 9789062159734
Aantal Pagina's: 224
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 44,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
"Artikel 167, tweede lid van de Grondwet bepaalt onder meer dat de Koning het bevel voert over de krijgsmacht en dat Hij de staat van oorlog alsook het einde van de vijandelijkheden vaststelt. Aan deze grondwetsbepaling werd tot op heden relatief weinig aandacht besteed in ruimere wetenschappelijke middens. Het gegeven dat het koninklijk bevelhebberschap over het leger één van die grondwettelijke beginselen vormt waarvan de strekking ongewijzigd is gebleven, vormt hiervoor mogelijk een verklaring, naast de vaststelling dat deze aangelegenheid betrekking heeft op een weliswaar belangrijk, maar hoe dan ook specifiek aspect van de buitenlandse betrekkingen.

In het boek wordt de problematiek van het inzetten van de strijdkrachten geschetst in een constitutioneel en actueel-beleidsmatig kader. Het boek vult op die manier een wetenschappelijke leemte aan met betrekking tot een onderwerp dat in de praktijk een sterk evoluerend karakter vertoont. Zo oefent de Koning de erin beschreven bevoegdheid al lang niet meer in persoonlijke naam uit en werden sommige belangrijke bevoegdheden inzake defensie overgedragen aan organen van de NAVO en de WEU. Ook de aard van de militaire missies heeft mettertijd een andere dimensie gekregen, in welk verband kan worden gerefereerd aan de bij een ruimer publiek gekende figuur van de "VN-blauwhelm".

Aan al deze evoluties wordt in het boek aandacht besteed, met dien verstande dat daarbij niet uitsluitend het Belgische grondwettelijke systeem in het onderzoek wordt betrokken, maar dat de problematiek daarenboven wordt gesitueerd in een ruimer Europees en internationaalrechtelijk kader. De editors hebben voor dat alles een beroep kunnen doen op een aantal gezaghebbende auteurs die, elk vanuit hun eigen wetenschappelijke of beleidsmatige invalshoek, een lezenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de studie van deze klassieke, maar meer dan ooit actuele problematiek".

Uit de inhoud:
De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten. Een inleidende situering
Marnix Van Damme

De Grondwet en de inzet van strijdkrachten buiten de landsgrenzen
Luc De Vos – J.-M. Sterkendries – R. Verbist

De Grondwet en de krijgsmacht
Jan Velaers
vragen, interpellaties en parlementair

Van constitutionele beslissingsmacht tot vermeende zeggenschap: parlementaire betrokkenheid bij de deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan internationale militaire operaties
Leonard F.M. Besselink

Het inzetten van strijdkrachten en de voorafgaande parlementaire toestemming
Emmanuel Vandenbossche

De Europese dimensie van het defensiebeleid
Guy Verhofstadt

Over de auteur(s):
De editors hebben voor dat alles een beroep kunnen doen op een aantal gezaghebbende auteurs die, elk vanuit hun eigen wetenschappelijke of beleidsmatige invalshoek, een lezenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de studie van deze klassieke, maar meer dan ooit actuele problematiek".