Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


VCLB/E. Billiaert, P. Dudal, R. Grysolle & L. van Dooren
LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Basisboek.Editie 2005
ISBN: 9789053509890
Aantal Pagina's: 243
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 52,40
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Het LVS-VCLB (vroeger LVS-CSBO) is een Leerlingvolgsysteem ontwikkeld door de koepelorganisatie van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Het bevat onder meer signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen.
Maar leerlingen volgen betekent meer dan problemen signaleren. Voor elk belangrijk leerstofdomein zijn er daarom, naast de toetsen, één of meer boeken waarin aandacht wordt besteed aan de verdere analyse van de problemen en aan hoe hulp kan worden geboden, aan het handelen dus.
Een aparte algemene handleiding gaat in op het hoe en het waarom van het LVS, de registratie en de interpretatie van de gegevens, het leerlingenoverleg en de invoering van het LVS. Bij dit LVS is ook software ontwikkeld.

Deze deelpublicatie van het LVS-VCLB sluit aan bij de bundels Wiskunde: Toetsen 1 en Wiskunde: Toetsen 2 en stelt de analyse en het handelen aan de orde. Eerst wordt in algemene termen ingegaan op het geven en organiseren van wiskundehulp. Daarbij is er speciale aandacht voor differentiatiemogelijkheden in de gewone klas. Vervolgens wordt een aantal wiskundeonderdelen op een zeer praktische manier uitgewerkt in een `fiche''. Het gaat hier om wiskundeonderdelen uit de domeinen getallenkennis en bewerkingen, die voornamelijk aan bod komen in de eerste graad. In een volgende publicatie (volume 2) zullen andere moeilijkheden worden behandeld. Zo''n fiche omvat meestal criteriumtoetsen die, na de signalering, nog een betere kijk geven op de aard en de ernst van de moeilijkheid, een aantal hypothesen over wat er aan de hand kan zijn, aanduidingen over de juistheid van elke hypothese en tenslotte voorstellen van gerichte hulp.
De gebruiksmaterialen zijn beschikbaar in een afzonderlijke bundel: Wiskunde: Analyse en handelen - Volume 1 /Kopieerbundel.

Belangrijke uitbreiding van het LVS-VCLB/Garant Leerlingvolgsysteem

Uit de inhoud:

Deel 1 LVS en wiskunde
A. Theoretische beschouwingen

Wiskunde is meer dan sommen maken
1. Wiskundige problemen kunnen oplossen: belangrijk in onze maatschappij
2. Wiskunde is meer dan rekenen
3. Wiskunde is meer dan automatiseren
4. Het belang van de automatisering

B. Preventie
Wiskundeproblemen vroegtijdig aanpakken
1. Wiskunde begint niet van nul
2. Zorgbreedte vanaf het begin
3. Een goed pedagogisch klimaat

C. Van differentiatie tot taakklas
Succesvol differentiëren betekent selecteren en kiezen
1. Enkele algemene beschouwingen
2. Vormen van differentiëring, toegepast op wiskunde
Differentiëren op het vlak van aanpak Differentiëren op het vlak van inhoud
• Oefenen
• Extra instructie
• Extra instructie en meer tijd
• Het BHV-differentiatiemodel
• Andere doelstellingen
• Andere methode, andere aanpak
• Compenserende maatregelen
3. Enkele algemene voorwaarden voor succesvol differentiëren
• Een goed registratiesysteem
• Leerlingen kunnen zelfstandig werken
• Belang van afspraken en gewoontes
• Inzicht in de opbouw van de methode
4. De taakklas

D. Handelingsgerichte diagnostiek
1. Handelingsgericht onderzoek is taakgericht onderzoek
2. Handelingsgericht onderzoek geeft aanwijzingen voor het handelen
3. Andere diagnostische vragen: het multidisciplinair onderzoek
4. Handelingsgericht onderzoek is het werk van een team

E. Opbouw van de wiskundehulp
1. Hoe leert een kind wiskunde?
2. Krachtlijnen waarop het handelen steunt
• Taakgericht handelen
• Het handelingsplan als leidraad
• Sturende didactiek
• Streven naar inzicht
• Complete instructie en aansluiten bij de voorkennis
• De centrale rol van het vraagstuk
• Metacognitie
• Concrete materialen: met mate en wanneer nodig
• Automatiseren van deelvaardigheden
• De hulp op elkaar afstemmen
3. Over wiskundemoeilijkheden en wiskundestoornissen
4. Kijken naar fouten —> classificatie van fouten —> handelen
5. Leerprincipes toegepast op het aanleren van deelvaardigheden
6. De individuele wiskundehulp

F. Organisatie van de wiskundehulp
1. De coordinatie
2. Een doorlopende leerlijn wiskunde
3. Van differentiatie tot taakklas
4. Het uitwerken van een orthotheek
5. Een coordinator wiskunde

Deel 2 Fiches wiskunde
A. Wegwijzer: wegwijs in de fiches
B. Van signaleren naar handelen: stappenplan voor het gebruik
Een voorbeeld
Formulieren bij het voorbeeld

C. Overzicht
Een overzicht van de fiches, Volume 1

D. De fiches wiskunde
Hypothesen toetsen en handelen
— Fiche W1.01 Getalbegrip tot 10
— Fiche W1.02 Optellen en aftrekken tot 10
— Fiche W1.03 Brug over de 10
— Fiche W1.04 Getalbegrip tot 100
— Fiche W1.05 Optellen en aftrekken tot 100
— Fiche W1.06 Maal- en deeltafels

Deel 3 Materialen
zie kopieerbundel