Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Gerris (Red.)
Gezinspedagogiek - Deel 1: Actuele thema's in onderzoek en praktijk
ISBN: 9789053509265
Aantal Pagina's: 255
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 24,90
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Het is zowat een dertigtal jaar geleden dat in het Nederlandse taalgebied nog een overzichtswerk verscheen i. v.m. gezinspedagogiek. Opvattingen en praktijken inzake gezin en opvoeding zijn de laatste decennia echter fundamenteel veranderd en ook ten aanzien van het pedagogisch onderzoek en theorievorming hebben zich grondige wijzigingen voorgedaan. Met de publicatie van dit boek maken de auteurs de actuele opvoedingswetenschappelijke inzichten in de ouder-kindrelatie toegankelijk en beschikbaar voor een ruimer publiek. Gezinspedagogiek biedt een inleiding in de actuele tendensen inzake de praktijk, het onderzoek en de theorie van de gezinsopvoeding. In dit eerste deel worden een aantal theoretische perspectieven op gezinsopvoeding en de ouder -kindrelatie geschetst en wor den de resultaten van onderzoek betreffende een aantal actuele thema''s voorgesteld. Zo wordt ingegaan op de complexiteit van de gezinsopvoeding, de relationele-ethische dynamiek van het ouderschap en de zorg in het gezin. Vaderschap, roldoorbrekend opvoeden, de rol van de grootouders, de betekenis van kinderopvang, het opvoeden van een meerling, opvoeden na medisch begeleide bevruchting, opvoedingsvragen in nieuw-samengestelde gezinnen en gezinsopvoeding en probleemgedrag van jongeren zijn thema ''s die aan bod komen. Ook wordt een synthese gebracht van de meest recente surveygegevens van de gezinnen in Vlaanderen. Het tweede volume (ISBN 90-5350-927-5, verschijnt in januari 2000) zal volledig gewijd zijn aan de praktijk en theorie inzake opvoedingsen gezinsondersteuning. Deze publicatie is een gemeenschappelijk initiatief van het Centrum voor Gezinspedagogiek van de KU Leuven en het Centrum voor Gezinswetenschappelijk te Brussel. De auteurs zijn allen actief in het wetenschappen onderzoek en onderwijs of in het beleid en de praktijk inzake gezinsopvoeding. Het boek is uitermate geschikt voor gebruik in universitaire opleidingen en ander hoger onderwijs, post-academisch onderwijs en navorming.

Uit de inhoud:
L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Gerris: Gezinspedagogiek: vraagstelling en identiteit -J. Gerris: Het gezinsfunctioneren -H. Colpin: De gezinsopvoeding -H. Van Crombrugge & M. Heylen: Een ethisch-relationeel perspectief op de ouder-kindrelatie -B. Laga: De afwezige vader -L. Vandemeulebroecke, A. De Munter, N. Moeyaert & L. Van den Bossche: Zorg in de gezinsopvoeding -J. Doornenbal: Roldoorbrekend opvoeden -K. Verhegge: Kinderopvang -H. Van Crombrugge: Grootouders -L. Vandemeulebroecke: Opvoedingsvragen in het nieuw-samengesteld gezin -K. Nijs, H. Colpin, L. Vandemeulebroecke & A. De Munter: Het opvoeden van een meerling -H. Colpin: Opvoeden na medisch begeleide bevruchting -J. Mathijssen: Continuïteit en verandering in probleemgedrag -T. Nuelant: Surveygegevens over gezinnen.

Over de auteur(s):
Lieve V ANDEMEULEBROECKE is hoogleraar en hoofd van het Centrum voor Gezinspedagogiek van de KU Leuven. Hans VAN CROMBRUGGE doceert pedagogiek aan het Centrum voor Gezinswetenschappen in Brussel. Jan GERRIS is hoogleraar en hoofd van de Afdeling Gezinspedagogiek van de KU Nijmegen.