Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Bruno Scheers
Burgerlijk Wetboek - 25ste, herziene uitgave - bijgewerkt tot 1 september 2022
ISBN: 9789046611678
Aantal Pagina's: 904
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 32,50
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Het Burgerlijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd. Grote stukken van het nieuw BW zijn intussen in werking getreden of worden in 2023 van kracht, terwijl grote stukken van het oud BW nog steeds van toepassing zijn en zelfs op vele plaatsen vernieuwd en aangevuld werden. De beide lopen dus door elkaar en vragen om een overzichtelijke, actuele uitgave, met duidelijke en gedetailleerde trefwoorden.

De Wet van 13 april 2019, gewijzigd door de Wet van 28 april 2022 vanaf 1 januari 2023, introduceert een nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de volgende boeken:
Boek 1 – Algemene bepalingen;
Boek 2 – Personen, familie en relatievermogensrecht;
Boek 3 – Goederen;
Boek 4 – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
Boek 5 – Verbintenissen;
Boek 6 – Buitencontractuele aansprakelijkheid;
Boek 7 – Bijzondere overeenkomsten;
Boek 8 – Bewijs;
Boek 9 – Zekerheden;
Boek 10 – Verjaring.

Dit nieuw BW wordt stapsgewijs ingevoerd. Eerst trad boek 8 in werking op 1 november 2020, daarna boek 3 op 1 september 2021. Boek 2, voorlopig beperkt tot het huwelijksvermogensrecht, en boek 4 traden in werking op 1 juli 2022. Boek 1 en boek 5 worden van kracht op 1 januari 2023. De andere boeken – en ontbrekende stukken van boeken – treden later in werking.

Sedert 1 november 2020 draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 dan weer het opschrift “Oud Burgerlijk Wetboek”. Dit oud BW, dat nog steeds van toepassing is, bestaat vandaag nog uit twee uitgebreide boeken, die eveneens grondig gewijzigd werden:
Boek I – Personen;
Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt.

Het oude boek II (Goederen en verschillende beperkingen van eigendom) werd vervangen door boek 3 “Goederen” van het (Nieuw) BW. In het nog geldende Boek III werden de titels I (Erfenissen), II (Schenkingen onder de levenden en testamenten), IIbis (Erfovereenkomsten) en V (Huwelijksvermogensstelsels) vervangen door boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het (Nieuw) BW vanaf 1 juli 2022. Titel III (Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen) wordt dan weer vervangen door boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe BW vanaf 1 januari 2023.

Deze uitgave bevat de integrale, actuele tekst van het Nieuw en Oud Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 1 september 2022.

We hebben er echter voor geopteerd om ook al alle wijzigingen en de boeken 1 en 5 van het nieuw BW, die op 1 januari 2023 in werking treden, op te nemen. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister van zowel het Nieuw als het Oud BW maakt u snel wegwijs. Zo beschikt u als lezer over een zeer actueel en gebruiksvriendelijk referentiewerk.