Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Tony Joris (ed.)
Europese Basisteksten - Tiende, geheel herziene uitgave
ISBN: 9789046611265
Aantal Pagina's: 1060
Status: In productie - bestelbaar - nog niet leverbaar
Richtprijs: € 45,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
De Maklu-pockets bieden zowel studenten als rechtspractici accurate, actuele en voordelige tekstuitgaven. Zij zijn een vaste waarde in het juridische landschap. Europese Basisteksten is één van de klassiekers in de reeks.

Deze uitgave van Europese Basisteksten, intussen reeds de tiende, is volledig herzien en bestaat uit vier delen.

In deel 1 vinden ook nu weer de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hun plaats, alsmede hun protocollen en bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen. In deze versies wordt geen rekening gehouden met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, en dit omdat de EU-Verdragen nog niet werden aangepast aan een Europese Unie met zevenentwintig lidstaten. Deze Verdragen moeten bijgevolg gelezen worden met de Brexit in het achterhoofd. In deel 1 zijn ook nog een aantal constitutionele besluiten opgenomen, zoals het nieuwe Besluit inzake de samenstelling van het Europees Parlement (waarin wel rekening wordt gehouden met de Brexit).

Deel 2 bevat een aantal teksten inzake Europese rechtspleging, terwijl in deel 3 documenten terug te vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming, nl. de reglementen van orde van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en de Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, de “Comitologie”-Verordening en de nieuwe Verordening betreffende het burgerinitiatief.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de daarbij horende toelichtingen kunnen ook nu weer worden aangetroffen in deel 4. Wat niet mag niet ontbreken in dit deel, is de recente Verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting, een instrument ter bescherming van de rechtsstaat in de Europese Unie. Deel 4 sluit af met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, samen met enkele aan dit Verdrag gehechte protocollen.

De in deze uitgave samengebrachte teksten werden bijgewerkt tot en met 31 oktober 2021.Over de auteur(s):
Tony Joris is Jean Monnet professor aan de Vrije Universiteit Brussel.