Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


G.H. Sjobbema
Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing. De informatieverplichtingen van banken ten behoeve van belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België
ISBN: 9789046601174
Aantal Pagina's: 471
Status: In bijdruk / herdruk - bestelbaar - nog niet leverbaar
Prijs: € 68,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Om belastingen te kunnen heffen, heeft de belastingheffer fiscaal relevante gegevens nodig. Idealiter verstrekken belastingplichtigen deze gegevens uit eigen beweging. Teneinde hier niet uitsluitend afhankelijk van te zijn, heeft de wetgever aan de belastingheffer verschillende controle- en informatiebevoegdheden verleend om deze gegevens in te winnen. De bevoegdheid om gegevens bij derden in te winnen is daarvan een belangrijk onderdeel.

Steeds meer worden in dit verband gegevens bij banken opgevraagd. Zij zijn in de loop der tijd, mede als gevolg van de snelle ict-ontwikkelingen, een belangrijke rol gaan spelen in de gegevensverstrekking ten behoeve van de belastingheffing van derden.

In dit boek komt de nationale en internationale informatieverplichting van banken ten dienste van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België aan de orde. Hierbij worden de informatieverplichtingen van banken in deze landen beschreven en met elkaar vergeleken. Tevens wordt ingegaan op relevante internationale regelgeving, waaronder de Europese Spaartegoedenrichtlijn. De auteur formuleert tot slot van zijn onderzoek een aanbeveling op hoofdlijnen voor een geharmoniseerde regeling terzake.

Uit de inhoud:
Download hier de volledig inhoudstafel.

Over de auteur(s):
Mr. dr. Gerhard Sjobbema, studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en is momenteel als advocaat en fi scaal jurist werkzaam bij Schuurmans Advocaten & Adviseurs te Roden. Hij is een specialist op het terrein van belastingprocedures, in het bijzonder op het gebied van de fi scale informatieverplichtingen en invorderingsgeschillen. Tevens is Sjobbema als gastdocent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Deze uitgave is het resultaat van zijn promotieonderzoek.