Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >

Maklu | Garant | Spinhuis


Het Boekenpodium


maandag tot en met vrijdag:
9 uur - 17 uur


Speciale programma's

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl

Alle boeken van spinhuis

  
9789073052772:Made to order. Sex/gender in a transsexual perspective
Made to order. Sex/gender in a transsexual perspective
Ines Orobio de Castro
ISBN: 9789073052772 /  € 7,94
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789073052659:Hard sardisch gelag
Hard sardisch gelag
P. Odermatt
ISBN: 9789073052659 /  € 16,11
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789073052574:Stem verder
Stem verder
van Praag
ISBN: 9789073052574 /  € 13,39
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789073052413:Wereldorde en machtspolitiek. Visies op de internationale betrekkingen van Dante tot Fukuyama
Wereldorde en machtspolitiek. Visies op de internationale betrekkingen van Dante tot Fukuyama
K. van der Pijl
ISBN: 9789073052413 /  € 24,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Dit boek geeft een overzicht van de theorie over internationale politiek van Dante''s kritiek op de macht van de paus tot aan Fukuyama''s fantasie over het einde van de geschiedenis. Het boek gaat door tot de val van de Sovjet-Unie, de laatste wereldmacht die de hegenomie van het westen in de weg stond. Alle in dit boek behandelde auteurs worden geplaatst binnen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin ze schreven, vanuit de gedachte dat de geschiedenis van het denken de sleutel verschaft tot de geschiedenis in haar geheel. Kees van der Pijl laat zien dat een van de belangrijkste inzichten van de moderne Leer der Internationale Betrekkingen is dat ook het streven naar wereldorde een vorm van machtspolitiek is. De auteur levert met dit boek een basis voor een ieder die de hedendaagse internationale politiek wil begrijpen.
9789073052284:Hangen boven de oceaan. Het gewone overleven van Creoolse jongeren in Paramaribo
Hangen boven de oceaan. Het gewone overleven van Creoolse jongeren in Paramaribo
Livio Sansone
ISBN: 9789073052284 /  € 11,10
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Op zeer sprekende wijze wordt in deze bundel verhaal gedaan van de wijze waarop Creoolse jongeren in Paramaribo de eindjes aan elkaar trachten te knopen. Middels een levendige beschrijving van het dagelijkse leven van enkele jongeren worden vormen van h hosselen'' besproken. Deze activiteiten in de marge worden door de jongeren beschouwd als tijdelijk: ze zijn sterk gericht op het, in hun ogen, moderne Westen, met name de Verenigde Staten en Nederland. Vijftien jaar na de onafhankelijkheid is de westerse stedelijke cultuur dichterbij dan ooit. Los van de werkelijke emigratieaantallen is het de droom van migratie die het leven bepaalt. Ook al is men nog nooit in Nederland of de Verenigde Staten geweest, men "hangt al boven de oceaan" Sansone (Palermo, 1956) studeerde sociologie in Rome en culturele antropologie in Amsterdam. Vanaf 1992 werkt hij bij het Centro de Recursos Humanos van de Federale Universiteit van Bahia (Salvador, Brazilië).
9789073052178:Provision
Provision
H. knippenberg, J. Doomernik
ISBN: 9789073052178 /  € 14,75
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789073052147:Kwakzalvers
Kwakzalvers
van Veghel
ISBN: 9789073052147 /  € 13,40
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789073052093:Geniale Wijk
Geniale Wijk
van der Geest
ISBN: 9789073052093 /  € 12,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
9789055893119:Body Politics. The Social Production of Difference in the Dutch Kizomba Dance Scene
Body Politics. The Social Production of Difference in the Dutch Kizomba Dance Scene
Ine Beljaars
ISBN: 9789055893119 /  € 20,10
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:

Kizomba dancing originated in Angola, Africa but has been gaining in popularity in the Netherlands since 2011. Curious how this cultural transmission affects white Dutch notions regarding self and other, this book examines the socio-cultural production of difference among white Dutch in the Dutch kizomba scene, primarily in relation to people of African and African diasporic descent. Tying into existing literature regarding the paradoxical state of contemporary Dutch society regarding gender, race and ethnicity, the author explores the balancing act between freedoms and restrictions that shape, guide, and inform peoples behaviour. She thereby illustrates various performative mechanisms through which difference is reproduced. This is relevant in a time characterized by racial ignorance on the one hand, and xenophobia and heated debate concerning Dutchness and Otherness on the other.

Taking the body as point of departure through which gender, sexuality, race, ethnicity and nationality are analysed, the author demonstrates how the micro-politics of small, embodied movements connect to larger transnational mobilities and their macro-political contexts. The fine-grained ethnographic descriptions navigate the reader through a highly sensitive topic in the Netherlands and contribute to social and academic debates in contemporary Dutch society.

9789055893102:Losgemaakt uit de verdrukking. Opiniejournalistiek rond de scheiding van Noord en Zuid 1828-1832
Losgemaakt uit de verdrukking. Opiniejournalistiek rond de scheiding van Noord en Zuid 1828-1832
C.J.M. Breunesse
ISBN: 9789055893102 /  € 33,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:

Het onderwerp van deze publicatie is de opiniejournalistiek in de historische context van een kritische periode in de politieke geschiedenis van het huidige Nederland en het buurland België: de jaren 1828 tot en met 1832.
De scheiding van Noord en Zuid was de uitkomst van een chaotisch verlopen proces met een dramatische afloop voor de hoofdrolspeler koning Willem I.
Daarom dringt de vraag zich op, of de crisis in de verhouding van Noord en Zuid een impuls heeft gegeven aan de nog maar zwak ontwikkelde opiniërende journalistiek. Dat dit het geval geweest kan zijn is niet zo vanzelfsprekend, want vooral de uitgevers en redacteuren van persorganen met een opiniërende functie werden geconfronteerd met een ingrijpende restrictieve en repressieve opstelling van de overheid.
Om de toestand beknopt samen te vatten: oppositionele bladen werden pijnlijk nauwkeurig gecontroleerd en regeringsgezinde titels royaal gesubsidieerd.

9789055893096:Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau
Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau
Robert van Rossum
ISBN: 9789055893096 /  € 39,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
De Amerikaanse televisieserie Mad Men draait om de reclamejongens van het fictieve reclamebureau Sterling Cooper, gelegen aan Madison Avenue in New York. De populaire serie van Matthew Weiner speelt in de jaren zestig van de twintigste eeuw en veroorzaakte een ongekende retrotrend in de populaire cultuur.

Dit boek gaat eveneens over de voor het grote publiek verborgen reclamewereld, maar dan die van voor de Tweede Wereldoorlog. Behalve de Verenigde Staten spelen ook Nederland en Duitsland er een rol in. In de serie Mad Men neemt Don Draper, gemodelleerd naar verschillende reclameprofessionals uit de ''sixties'', een centrale plaats in, terwijl in deze studie allerlei reclamepioniers van vlees en bloed in hun context geportretteerd worden.

In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen bedrijven er geleidelijk toe over, meer reclame te maken, aanvankelijk voornamelijk in de vorm van advertenties. Deze en andere reclame-uitingen boden steeds meer mensen nieuwe mogelijkheden voor een creatieve baan. Niet Duitsland, maar de Verenigde Staten speelde een voortrekkersrol in het transformatieproces van advertentie- naar reclameadviesbureau. Omstreeks 1920 had het reclameadviesbureau daar zijn definitieve vorm gevonden. In Nederland kwam de ontwikkeling van de op een moderne leest geschoeide dienstverlening in de reclamewereld toen pas op gang.

Met veel aandacht voor de levensloop van vaak vergeten reclamepersoonlijkheden schetst de auteur de ontwikkeling van de advertentiekruierij tot en met het ontstaan van toonaangevende reclamebureaus in Nederland. Het beeld van een zoektocht naar d eheilige graal van de reclame dringt zich op.
9789055893089:Een journalistiek geheim ontsluierd
Een journalistiek geheim ontsluierd
Joan Hemels
ISBN: 9789055893089 /  € 29,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Dit boek gaat over de stelselmatige beïnvloeding van de Nederlandse journalistiek tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Wenen. Niet door krantenlezers in te palmen met Sachertorte of Mozartkugel voor bij de schaars geworden koffie, maar door bijna alle redacties van gemanipuleerd nieuws en geregisseerde reportages te voorzien.

De Dubbelmonarchie huurde de Tsjech Robert Saudek in om de publieke opinie in het neutrale Nederland en ver daarbuiten te winnen voor de belangen van Oostenrijk-Hongarije. Via het Hollandsch Nieuws-Bureau in Den Haag slaagde deze gewiekste spindoctor er in, het vertrouwen van redacties en individuele journalisten te winnen. Buiten medeweten van zijn opdrachtgevers aan de Donau speelde hij bovendien een dubbelspel - onder andere door zijn diensten ook in Berlijn aan te bieden.

Journalisten wrongen zich in allerlei bochten om een bezoek aan het Oostelijke Front te kunnen brengen. Na toelating door het Oostenrijks-Hongaarse Kriegspressequartier bedreven zij embedded oorlogsverslaggeving. Voorzien van een perskaart werden Nederlandse legerofficieren in de gelegenheid gesteld, het oorlogsgebeuren in ogenschouw te nemen.

Al met al gaat het in Een journalistiek geheim ontsluierd om geheimzinnige affaires die nu pas als een vergeten - of verdrongen? - hoofdstuk in de persgeschiedenis aan het licht komen. Journalisten die boter op hun hoofd hadden deden na 1918 geen beroep op het zelfreinigend vermogen van hun beroepsgroep. Zij werkten de mythe van een onafhankelijke journalistiek in een afzijdig gebleven Nederland in de hand. De auteur vraagt zich af of mede daardoor de risico’s van het proces van gelijkschakeling in het begin van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn onderschat.
9789055893072:Ons socialisme Uw toekomst! Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945)
Ons socialisme Uw toekomst! Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942-1945)
Gjalt Zondergeld
ISBN: 9789055893072 /  € 40,70
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Op 1 Mei 1942, de Dag van de Arbeid, werd op bevel van Rijkscommissaris Seyss-Inquart het Nederlands Arbeidsfront opgericht. Met als doel het hele Nederlandse bedrijfsleven te nazificeren en in te schakelen in de strijd tegen de geallieerden. Volgens het fascistische leidersprincipe werd de NSB-er Henk Woudenberg met de absolute leiding van het NAF belast. In 1940 was het socialistische NVV al onder zijn leiding geplaatst. Het democratisch gekozen bestuur was afgezet en de joodse leden waren van het lidmaatschap uitgesloten. In de loop van 1941 waren ook de beide confessionele vakcentrales RKWV en CNV bij het gelijkgeschakelde NVV gevoegd. Klassenverzoening tussen ondernemers en arbeiders was het motto, geen klassenstrijd. Om de leden van het NVV vast te blijven houden beweerden Woudenberg en zijn medewerkers , dat zij de oprechte voortzetters waren van de vooroorlogse socialistische arbeidersbeweging. Het doel, waarnaar zij streefden, bleef het socialisme, dat het Amerikaanse kapitalisme en het Russische communisme zou verslaan.
9789055893065:Het Obama experiment. Hoop in tegenslag
Het Obama experiment. Hoop in tegenslag
Uwe Becker, met bijdragen van Esmé Cartens, Jasper Rischen en Eline van Schaik
ISBN: 9789055893065 /  € 15,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Dit boekje over centrale aspecten van Barack Obama’s eerste jaar als Amerikaanse president is afkomstig uit de academische wereld, maar bedoeld voor een breed publiek. Het beschrijft en bediscussieert de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar 2009 zoals de hervorming van de gezondheidszorg en de oorlog in Afghanistan en plaatst ze in de context van de Amerikaanse politiek en samenleving.
Obama’s presidentschap is een experiment in meerdere opzichten: een zwarte president, een president met betrekkelijk weinig bestuurlijke ervaring en vooral een president die programmatisch linkser en idealistischer is dan de meerderheid van de Amerikanen en, zo lijkt het, zelfs de meerderheid van de Democratische leden van het Congres. Is dat vol te houden? Is er in het eerste jaar al een kloof tussen Obama’s verkiezingsprogramma en daadwerkelijk beleid ontstaan? Hoeveel verandering – Change we can believe in – is er al geweest? Kan de regering Obama het verzet van conservatief Amerika binnen en buiten het Congres wel aan?
‘Hoop’ is er nog steeds zoals de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan Obama in oktober 2009 illustreert, maar de obstakels die op zijn weg liggen zijn evenzeer duidelijk geworden. Na de hervorming van de gezondheidszorg, als ze lukt misschien toch een aardig staaltje van de kunst van het mogelijke, zal o.a. de oorlog in Afghanistan Amerika en bondgenoten voor een groot dilemma blijven stellen. Vanwege Afghanistan in Afghanistan blijven belooft weinig succes, kost slachtoffers en is duur, maar vertrekken vergroot het gevaar dat de situatie in Pakistan, een land dat over een atoombom beschikt, uit de hand loopt met alle mogelijke gevolgen van dien.
Ondanks dat dit boek gedragen wordt door sympathie voor de doelstelling van Obama om een aantal zaken fundamenteel aan te pakken, wordt het tegelijk gekenmerkt door het streven een kritische evaluatie te presenteren en verwachtingen in een realistisch perspectief te plaatsen.
9789055893041:Democratie. De Europese grondslagen van het moderne idee (vierde, herziene en uitgebreide druk)
Democratie. De Europese grondslagen van het moderne idee (vierde, herziene en uitgebreide druk)
Tjitske Akkerman
ISBN: 9789055893041 /  € 23,20
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Ook al is de moderne democratie strikt genomen een uitvinding van de 18e eeuw, die ''uitvinding'' bouwde voort op een aantal oudere idee‰n. De auteur schetst vijd tradities die als grondslagen van de moderne democratie aangemerkt kunnnen worden: de directe democratie, het republicanisme, de Reformatie, de oude constitutie en het moderne natuurrecht. Langs deze lijnen ontstaat een duidelijk overzicht van klassieke en vroeg-moderne kernbegrippen en hun historische ontstaansgeschiedenis. In het laatste hoofdstuk laat Tjitske Akkerman zien, dat die oudere ideeën nog steeds een belangrijke rol spelen in het hedendaagse debat over de democratie.

Het boek is een toegankelijk geschreven inleiding in de politieke ideeëngeschiedenis. Dit maakt het niet alleen geschikt voor universitair- en hogerberoepsonderwijs, maar ook voor een brede kring van geïnteresseerden.
9789055893034:Memories of architecture. Architectural Heritage and Historiography in the Distant Past
Memories of architecture. Architectural Heritage and Historiography in the Distant Past
Wim Denslagen
ISBN: 9789055893034 /  € 45,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
In the world of conservation it is widely believed that the concern with historical architecture, in Europe at least, emerged during the nineteenth century, even if there had been some earlier initiatives in the Renaissance. This book draws on a number of sources to show that this concern may actually be as old as European civilization itself. The same is also true of the destruction of architecture. But the destruction of historical architecture can produce traumatic experiences, which survive in the collective memory of people. One can demolish a building, but not its memory. But how was this memory passed on in the distant past? Nearly everything we know about the past is based on the research of nineteenth-century historians. Looking beyond that age to a more distant past, one finds a totally different world of learning. Before 1800 very little systematic research was done in the field of architectural history, which does not mean that humanity had no interest in historic architecture. Veneration for the great architectural legacy of the past is found in the oldest European historiography. Christian emperors made laws to protect Roman temple architecture. The great Gothic cathedrals were admired throughout the ages and this gave rise to a determination to perfect these buildings begun by previous generations. There is more continuity in the conservation of historical architecture than we realized. It might be instructive for modern conservationists to discover how citizens in the Middle Ages took pride in the beauty of their own city. Some of these cities are still there to be admired. What has been lost is kept alive in history books and in the arts.
9789055893027:Succesvolle internet businessmodellen. Kenmerken van online uitgeven onderzocht (Studies van het stimuleringsfonds voor de pers - S20)
Succesvolle internet businessmodellen. Kenmerken van online uitgeven onderzocht (Studies van het stimuleringsfonds voor de pers - S20)
Eric Stevens, Antoine van den Berg
ISBN: 9789055893027 /  € 19,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Internet heeft de strategische en commerciële mogelijkheden voor uitgevers drastisch veranderd. Democratisering van contentproductie en gratis beschikbaarstelling van informatie zijn daarbij sleutelwoorden. Het is voor veel uitgevers de vraag hoe zij met initiatieven op het web om moeten gaan: het medium is nieuw, de economische wetmatigheden zijn nieuw en vragen om andere manieren van handelen. Het ontbreekt de uitgeverijsector vaak aan voldoende kennis om hiermee adequaat om te gaan. Om die reden is dit onderzoek uitgevoerd met de volgende vraagstelling: Wat zijn succesvolle internetbusinessmodellen en wat zijn de bepalende kenmerken?
9789055893010:Overlevingspakket voor de pers: In tijden waarin het publiek koning is (Studies voor het stimuleringsfonds voor de pers/S18 - De nieuwe reporter - Jaarboek 2008)
Overlevingspakket voor de pers: In tijden waarin het publiek koning is (Studies voor het stimuleringsfonds voor de pers/S18 - De nieuwe reporter - Jaarboek 2008)
Nadine Böke, Theo Dersjant, Maarten Reijnders, Theo van Stegeren (Red)
ISBN: 9789055893010 /  € 15,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
''Staande legers worden ontbonden, verspreid opererende guerillero''s nemen bezit van een gefragmenteerde openbaarheid'', zo omschreef de helaas in 2007 overleden Hendrik-Jan Schoo de gebeurtenissen inde Nederlandse Journalistiek. Dit jaarboek van De Nieuwe Reporter brengt dat proces nauwgezet in kaart. Wat waren de grote lijnen? Welke nieuwe technieken en praktijken bewezen hun waarde? Welke strategieën faalden en welke werkten? De antwoorden blijken weer talrijk en interessant genoeg.
Grote redacties bezuinigden op menskracht, kleine kranten vulden de leegte. Bureau''s moesten worden ontruimd, nieuwe sites wierven vooral goedwillende burgers als medewerkers. De belangstelling voor traditionele journalistieke radio- en televisieprogramma''s daalde, maar online videodiensten deden het goed. Buitenlandcorrespondent-schappen kregen het te verduren, andere werden multimediaal of kregen er een weblog bij. Eén dominante lijn valt nog niet te ontdekken; veel nieuwe intiatieven zitten nog in de experimenteerfase. Wel bewijzen de ervaringen dat een grote groep jongeren, tegen alle vooroordelen in, wil lezen en diepgang waardeert.
Onder de oppervalkte bubbelt een technologische revolutie die ineens oplossingen in de schoot werpt, in het lab duren de experimenten met nieuwe kruisingen tussen content, technologie en merketing voort. Het probleem is echter dat kapitaalverschaffers hun geduld verliezen en aan stekkers morrelen. Vooral daardoor is het onzeker of de journalistiek haar kroon behoudt.
Spannende tijden, waarvan dit Jaarboek 2008 van De Nieuwe Reporter verslag doet.
9789055893003:Wij zijn allen Nederlanders. Over de onrust in de samenleving
Wij zijn allen Nederlanders. Over de onrust in de samenleving
Ibrahim Yerden, Benaissa Hallich, Hans van Koutrik
ISBN: 9789055893003 /  € 15,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
De basisveiligheid van elk mens komt in de eerste plaats uit zijn directe omgeving. Van de mensen met wie je dingen deelt en wilt delen, van wie de denk- en leefwereld bekend, voorspelbaar, betrouwbaar, zeker is, zoals van je ouders, broers en zussen, verwanten, je leeftijdsgroep, je vriendenkring, buurt, schoolklas: mensen met wie je je veilig voelt: ''ons soort mensen''. De kernvraag voor democratische samenlevingen is dan hoe die zo ingericht kan worden dat die de veiligheid en ontplooiing van die groepen ondersteunt en tegelijkertijd inkadert in het grotere geheel van de samenleving.

Dit boek brengt in kaart hoe de samenleving er vanuit het perspectief van groepen van Turkse, Marokkaanse en autotochtone herkomst uitziet en hoe die beleefd wordt. Het gaat om zowel het beeld van zichzelf als die van de andere groepen, en over de gevoelde gevolgen daarvan voor hun leven en de samenleving. Dit levert materiaal op dat zelden zo bij elkaar gebracht is. Het geeft een beeld van hoe elk van de groepen zijn omgeving beleeft en van de verscheidenheid binnen die groepen.

Maar het beeld dat uit deze publicatie als geheel oprijst, is weinig rooskleurig. De beeldvorming van groepen over elkaar is ongenuanceerd en de duurzame contacten beperkt. Er is dus werk aan de winkel. De voegen van het gebouw van de samenleving hebben duidelijk meer bindend cement nodig om stevig te zijn en te blijven. En dat kan alleen met de medewerking van alle betrokkenen gebeuren.
9789055892990:De samenleving ligt op straat. Essays voor Leon Deben
De samenleving ligt op straat. Essays voor Leon Deben
Ineke Teijmant (red)
ISBN: 9789055892990 /  € 15,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Deze bundel met essays van collega''s en studenten is een eerbetoon aan stadssocioloog Léon Deben bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Ze zijn geschreven in de traditie van de impressionistische sociologie van Georg Simmel (1858-1918). Daarin stonden het alledaagse handelen, de schijnbaar doodgewone activiteiten en ogenschijnlijke onbelangrijke voorwerpen centraal, geheel in lijn met de slogan De samenleving ligt op straat, waarmee een generatie studenten de straat op is gestuurd. Het resultaat is een staalkaart van wat deze typisch simmeliaanse benaderingswijze vermag binnen het veld van de sociologie van alledag. Deze bundel nodigt uit en inspireert om het normale sociologisch en antropologisch te beschouwen.
9789055892983:Journalistiek & Internet 2002-2007. Technofielen of digibeten?
Journalistiek & Internet 2002-2007. Technofielen of digibeten?
E. van Heeswijk (Red.)
ISBN: 9789055892983 /  € 15,00
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Over de exacte invloed van internet op het werk van de journalist is relatief weinig bekend. In hoeverre wordt het nieuwe medium omarmd? Zijn journalisten technofielen of digibeten? Maken de nieuwe media het werk van journalisten gemakkelijk en beter of moeten we er zeer kritisch tegenover staan? De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en het Stimuleringsfonds voor de Pers besloten die vragen eens onomwonden voor te leggen aan 2.00 Nederlandse journalisten. Ook zijn een groot aantal prominente mediamakers en decisionmakers naar hun visie over de multimediale toekomst gevraagd.

Dit boek geeft de samenvatting van dit onderzoek. Op de speciale internetsite www.internetjournalist.nl/onderzoek zijn alle bevindingen, artikelen, cijfers en commentaren verzameld en voor eenieder in te zien.
9789055892969:De Statencooperatie. Wereldwijde patronen van dominantie en wederkerigheid
De Statencooperatie. Wereldwijde patronen van dominantie en wederkerigheid
Paul Kapteyn
ISBN: 9789055892969 /  € 19,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
"Voor wie de wereld overziet, is dit boek geschreven. Het is als een reisgids bij wat zich als het wereldnieuws aandient." Zo omschrijft Paul Kapteyn dit boek dat tot thema heeft de statencoöperatie, of wel de samenwerking tussen staten zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Volgens Kapteyn is deze statencoöperatie het hoogste niveau van menselijke sociale integratie, nadat zich eerder uit stammen steden en uit steden staten hadden gevormd. Dit hoogste niveau is een voortzetting van die eerdere integratiebewegingen, maar onderscheidt zich tegelijkertijd daarvan, omdat op dit niveau er maar één samenleving is, "de wereld", die alle mensen omvat.
Kapteyn werkt deze interessante these uit in vier hoofdstukken, die achtereenvolgens de titels meekrijgen: Gewapende vrede, over de pacificerende conditie van de statencoöperatie, Beheerst geweld, over wapenbeheersing en vredesoperaties, Bevrijde handel, over de wereldmarkt in wording, en ten slotte de Dwang van verdraagzaamheid, over mondiale moraal. Zijn conclusie is: "Staten en mensen in het algemeen zijn onderling zo kwetsbaar geworden dat het eigenbelang tot coöperatie dwingt en die coöperatie genereert een wederzijds vertrouwen dat op zijn beurt de coöperatie steunt. De wereldsamenleving berust daarmee steeds meer op ruil en op onderlinge identificatie en steeds minder op bevel."
9789055892952:Het wonder van Westerpark
Het wonder van Westerpark
S. Metaal & I. Teijmant
ISBN: 9789055892952 /  € 17,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
De naam Staatsliedenbuurt roept beelden op van krakers, rommeligheid en weerbaarheid zoals het was in de jaren tachtig. De Staats was een begrip en synoniem voor een no-go area. Maar steeds vaker hoor je mensen spreken over Westerpark als een hippe wijk met een historische bebouwing en een gezellig straatbeeld. Dat wonder heeft zich niet alleen voltrokken doordat de stad populairder wordt en het staddeel een centraal park heeft gekregen, maar ook door ferme ingrepen in het stadsdeel zelf.
De kern van de wijk, de Fannius Scholtenbuurt, is ingrijpend vernieuwd. Niet dat veel woningen zijn gesloopt of verkocht, wat vaak het geval is in aantrekkelijke delen van de binnenstad. Integendeel, het stadsdeel heeft haar stedelijke, gemengde karakter behouden, of beter gezegd, is stedelijker en gemengder dan ooit: een prettige sociale mix. De gevels zijn schoongespoten en oorspronkelijk ornamenten teruggebracht, de straatsteen heeft het asfalt verdrongen en er is meer groen en speelgelegenheid. En niet te vergeten: de woningen zijn in overleg met bewoners gerenoveerd en in oude winkelpanden is de bedrijvigheid weer voor een deel terug. Door het reinigen van de gevel, de verlichting van de winkelruiten en extra lantaarns is letterlijk en figuurlijk het licht in de buurt aangegaan.
In dit boek wordt verslag gedaan van dit vernieuwingsproces. Het was een lange weg die is afgelegd, waarbij de rommelige Staatsliedenbuurt is veranderd in het levendige hart van Westerpark.
9789055892945:Coastal cultures. An anthropology of fishing and whaling traditions
Coastal cultures. An anthropology of fishing and whaling traditions
R. van Ginkel
ISBN: 9789055892945 /  € 29,50
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
Fisher folk have frequently been romanticized in a rather heroic fashion as a kind of ''noble savages'' at home. However, in the harsh reality of everyday life, they were usually poor and often stigmatized for being quaint, backward and uncivilized. But, despite the occupation''s social status and imagery, fisher folk still take pride in it and thoroughly enjoy what they do. Fishing is not merely a job, it is also a way of life, as has been noted time and again by anthropologists.

This study combines ethnography and anthropological analysis. It throws light on cultural dimensions of fishing and whaling in Europe and the United States. The chapters deal with such classic anthropological themes as: tradition, ritual, taboo, ideology, identity, animal symbolism and how these topics intermingle with cultural and environmental politics in either positive or negative ways.
9789055892938:Wildness & sensation. Anthropology of sinister and sensuous realms
Wildness & sensation. Anthropology of sinister and sensuous realms
Rob van Ginkel & Alex Strating (Eds.)
ISBN: 9789055892938 /  € 39,95
Uitgeverij: Het Spinhuis
Bestel | Meer info
Over het boek:
''What''s the system in the madness?'' or ''What''s the madness in the system?'' Of course, it is a query that is - or ought to be - basic to any type of thorough ethnography and grounded theory. It is to these dimensions that the present volume is devoted.

The social sciences - including anthropology - predominantly deal with order, not disorder or chaos. Social scientists tend to overlook the wild, uncivilized, transgressive and abhorrent elements of human existence, while they ought to devote systematic attention to this dimension, since it is intrinsic to the human condition, the flipside of ''civilization''.

It is in various forms of radical inclusion and exclusion that sensorial sensations and experiences, language, fantasies and art play a vital role in bringing about order and disorder. Hence anthropologists should systematically devote their attention to the importance of all senses in such meaning-making acts: the total sensorial experience of the world and people’s sensitive knowledge of it.

Part I, ‘Double-edged Swords: Wildness and Civilization’ deals with the wild, and often horrible, sides of civilized societies and their body politic. Part II, ‘Making Sense’ is concerned with material culture, embodied and sensorial experiences and particularly aisthesis and anaesthesia.

The modes and manners of imagination, classification, sensitization and representation are the book’s common denominator and are addressed in an ethnographic, conceptual and a theoretical sense. Around this pivotal issue inspired by the seminal work of Jojada Verrips the editors have succeeded in bringing together an intriguing and thought-provoking set of articles
1 2 3 4 5 6