PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


S. Ruysschaert
Handboek BTW
ISBN: 9789046609644
Number of pages: 436
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 49,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd.

De verschillende facetten van het btw-stelsel uit de controlepraktijk worden samengebracht zodat er inzicht kan verworven worden in hun onderlinge samenhang: recht op aftrek versus bewijsvoering van het beroepsgebruik, hiërarchie in de toe te passen correctieregels inzake btw, herziening van de btw en ingetreden verjaring.

Het boek beperkt de theorie en legt de problematiek uit vanuit praktijkvoorbeelden met concrete berekeningen.

De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds, en het ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds.

Doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van voorbeelden en praktijkgevallen, is het boek ook bruikbaar als handboek in opleidingen waar een praktijkgerichte btw-opleiding wordt gegeven.

About the author(s):
Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Federale overheidsdienst Financiën als adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.