PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Pauline Naber & Emran Riffi Acharki
Oplossingsgerichte aanpak van obesitas. Ervaringen van tieners en hun ouders
ISBN: 9789044135244
Number of pages: 124
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 19.90
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Overgewicht neemt in Europa in hoog tempo toe. Gewaarschuwd wordt voor Amerikaanse toestanden: obesitas als volksziekte nummer 1. Niet alleen onder volwassenen, maar ook onder jeugd is het probleem groeiend. De gevolgen van overgewicht zijn ernstig voor hun gezondheid, voor hun sociale en psychische functioneren, nu en in de toekomst. Hoe obesitas op een succesvolle manier aan te pakken? Gezonde voeding thuis, op school en in de sportkantine, actief bewegen in de buurt en op school, ouders van informatie en tips voorzien, stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. En dan liefst op een positieve manier, want een opgeheven vinger en moraliserende toon - vertellen hoe het ‘moet’ - werken averechts.
Dit boek beschrijft op een toegankelijke manier hoe een multidisciplinair team van een Amsterdamse kinderpolikliniek een Zweedse behandelmethode vertaalde naar de Nederlandse situatie. Kern van de behandeling bestaat uit motiveren en coachen van kinderen en hun ouders om hun leefstijl stapsgewijs, in eigen tempo, passend bij hun leefsituatie te veranderen. Geen dwingende gedragsvoorschriften, maar positief stimuleren van het gezin om haalbare doelen te stellen en hen daarin ondersteunen.
Daarnaast komt in het boek een sociaal en cultureel diverse groep tieners en ouders aan het woord. Hoe ervaren ze de begeleiding? Lukt het om de adviezen en tips toe te passen, hun leefstijl te veranderen? Wat helpt en stimuleert om vol te houden? De beschreven ervaringen kunnen een brede groep behandelaars - diëtisten, artsen, gezinscoaches, verpleegkundigen, sportbegeleiders - informeren en inspireren om niet alleen oog te hebben voor de medische en lichamelijke kant. Er is veel meer nodig dan wegen, meten en dieetlijstjes opstellen. Van belang is aan te sluiten bij de gezinssituatie en leefomgeving van tieners en ouders, te kijken en te luisteren naar wat zij nodig hebben, en begeleiding op maat aan te bieden. Niet elke tiener is immers hetzelfde.About the contents:

InhoudsopgaveAbout the author(s):

Pauline Naber is als lector Leefwerelden van Jeugd verbonden aan Hogeschool Inholland, Emran Riffi Acharki is werkzaam als docent bij Hogeschool van Amsterdam.