Stefan Ruysschaert
Zaken doen met het buitenland. 2e herziene uitgave.


ISBN:9789046610114
Aantal Pagina's:212 blz.
Prijs: €39.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Zakendoen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intracommunautair handelsverkeer van gewone goederen maar ook de invoer en uitvoer komen aan bod.

In het kader van het zaken doen met het buitenland blijkt de contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is van belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen op afstand maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vormen van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leveringen met installatie of montage.

Vanaf 1 januari 2020 is er meer rechtszekerheid ingevoerd inzake het bewijs bij intracommunautaire leveringen en ook op het vlak van kettingverkopen werden wettelijke vermoedens ingevoerd die bepalen in welke relatie het vervoer (en dus de vrijstelling) moet geplaatst worden als de “tussenhandelaar” voor het vervoer instaat.

Als er geen btw wordt aangerekend omdat de handeling is vrijgesteld of omdat er verlegging van de heffing is, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte facturering en rapportering.

Het boek bevat de voor de praktijk relevante rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze materie. Maar vooral, het boek staat bol van de praktijkvoorbeelden.
 
Over de auteur(s):
Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).