Dirk Vanheule.
Hoe vind ik recht? 4de herziene uitgave.


ISBN:9789046610039
Aantal Pagina's:293 blz.
Prijs: €27.50
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Wie een antwoord wil geven op een juridische vraag, moet op een efficiënte wijze het juridische bronnenmateriaal kunnen verzamelen waarmee hij of zij vervolgens het antwoord kan vinden. Via deze bronnen achterhaalt men de toepasselijke rechtsregels en kan men de draagwijdte ervan bepalen. Dit opzoekingswerk is noodzakelijk. Het recht evolueert immers voortdurend, zodat een allesomvattende kennis van “hét recht” niet meer haalbaar is.

Dit boek moet in de eerste plaats studenten in de rechten helpen om de basisvaardigheden in de rechtsmethodiek, die onmisbaar zijn in het geheel van de opleiding en de latere juridische beroepsuitoefening, aan te leren. Het biedt een inzicht in de voornaamste formele rechtsbronnen, het Belgische rechtsstelsel en de verschillende gedrukte en digitale publicatievormen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel eenvoudige als meer complexe vormen van opzoeking, waarbij voorafgaandelijk aan de opzoeking en raadpleging van de rechtsbronnen, een casusanalyse nodig is. Praktische voorbeelden begeleiden de lezer doorheen het boek.

Het boek is eveneens een handige gids voor rechtspractici die hun kennis in het constant wijzigende aanbod van juridisch bronnenmateriaal willen bijhouden, en voor eenieder die zelf het recht wil vinden.
 
Over de auteur(s):
Dirk Vanheule is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en advocaat te Gent.