Luc Heylens
BTW bij Internationale Handelingen


ISBN:9789046609606
Aantal Pagina's:445 blz.
Prijs: €49,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
De btw-toepassingen in een internationale context zijn technisch moeilijk maar ook in de praktijk niet steeds eenvoudig. Elke handeling/transactie (levering van goederen, diensten, invoer en intracommunautaire verwerving) moet geanalyseerd worden. Automatiseren moet, maar nadenken en analyseren blijven cruciaal.

Waar wordt de handeling geacht plaats te vinden, is er een vrijstelling, kan deze vrijstelling toegepast worden, onder welke voorwaarden, …? Elke transactie moet, aan de hand van het schema bij de aanvang van het boek, grondig geanalyseerd worden. Met dit schema kunnen de meeste fouten vermeden worden. Een correcte analyse van de handeling, de plaatsbepaling, de vrijstelling en de voldoeningsplicht van de btw is essentieel. Daarom wordt aan dit schema, ook in de uitgewerkte voorbeeldjes in elk hoofdstuk, de nodige aandacht besteed.

Bij elke intracommunautaire levering van goederen of zelfs buiten de EU, en de vele diensten die daarmee samenhangen, wordt de theoretische analyse en de praktische toepassing ervan toegelicht.

Voorts is het uiteraard van belang om elke vrijstelling inzake btw te kunnen verantwoorden. Welke stukken zijn daartoe voorhanden, waar kan ik deze stukken terugvinden, waar worden ze bewaard en kan ik ze op een eenvoudige manier voorleggen bij een eventuele controle? De echtheid van de transactie is van groot belang. Het is dus voor elke onderneming actief in de internationale handel belangrijk om de eigen interne administratie/organisatie daaraan aan te passen. Dit blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie maar ook en vooral uit de nationale aanpak door de Administratie.
 
Over de auteur(s):
Luc Heylens, Belastingconsulent IAB, Director VAT Department Deloitte Private | Accountancy & Advisory is al jarenlang actief in de btw-materie. Hij startte zijn loopbaan bij de Administratie om vervolgens te adviseren vanuit consultancybedrijven. Hij is tevens een gewaardeerd spreker/docent op tal van opleidingen/seminaries omtrent de btw-materie. Voorts is hij auteur en medeauteur van diverse werken inzake btw. De btw-toepassingen bij internationale handelingen is één van zijn stokpaardjes.