V. De Vulder en S. Ruysschaert
Opeisbaarheid van de btw en recht op aftrek


ISBN:9789046609569
Aantal Pagina's:196 blz.
Prijs: €43.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
De btw is een belasting die belastbare feiten belast.

In dit boek worden de begrippen "belastbaar feit" en "opeisbaarheid van de belasting" vanuit een praktisch oogpunt benaderd.

De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds.

Ook de problematiek van de voorschotten (aanbetaling) en de link met de opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod.
 
Over de auteur(s):
Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en zaakvoerder van Interaccounts BVBA. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van KMO's en vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Fidcalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de factulteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.