Pauline Naber & Emran Riffi Acharki
Oplossingsgerichte aanpak van obesitas. Ervaringen van tieners en hun ouders


ISBN:9789044135244
Aantal Pagina's:124 blz.
Prijs: €19.90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Overgewicht neemt in Europa in hoog tempo toe. Gewaarschuwd wordt voor Amerikaanse toestanden: obesitas als volksziekte nummer 1. Niet alleen onder volwassenen, maar ook onder jeugd is het probleem groeiend. De gevolgen van overgewicht zijn ernstig voor hun gezondheid, voor hun sociale en psychische functioneren, nu en in de toekomst. Hoe obesitas op een succesvolle manier aan te pakken? Gezonde voeding thuis, op school en in de sportkantine, actief bewegen in de buurt en op school, ouders van informatie en tips voorzien, stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. En dan liefst op een positieve manier, want een opgeheven vinger en moraliserende toon - vertellen hoe het ‘moet’ - werken averechts.
Dit boek beschrijft op een toegankelijke manier hoe een multidisciplinair team van een Amsterdamse kinderpolikliniek een Zweedse behandelmethode vertaalde naar de Nederlandse situatie. Kern van de behandeling bestaat uit motiveren en coachen van kinderen en hun ouders om hun leefstijl stapsgewijs, in eigen tempo, passend bij hun leefsituatie te veranderen. Geen dwingende gedragsvoorschriften, maar positief stimuleren van het gezin om haalbare doelen te stellen en hen daarin ondersteunen.
Daarnaast komt in het boek een sociaal en cultureel diverse groep tieners en ouders aan het woord. Hoe ervaren ze de begeleiding? Lukt het om de adviezen en tips toe te passen, hun leefstijl te veranderen? Wat helpt en stimuleert om vol te houden? De beschreven ervaringen kunnen een brede groep behandelaars - diëtisten, artsen, gezinscoaches, verpleegkundigen, sportbegeleiders - informeren en inspireren om niet alleen oog te hebben voor de medische en lichamelijke kant. Er is veel meer nodig dan wegen, meten en dieetlijstjes opstellen. Van belang is aan te sluiten bij de gezinssituatie en leefomgeving van tieners en ouders, te kijken en te luisteren naar wat zij nodig hebben, en begeleiding op maat aan te bieden. Niet elke tiener is immers hetzelfde.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave


 
Over de auteur(s):

Pauline Naber is als lector Leefwerelden van Jeugd verbonden aan Hogeschool Inholland, Emran Riffi Acharki is werkzaam als docent bij Hogeschool van Amsterdam.