Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >

Maklu | Garant | Spinhuis


Het Boekenpodium


maandag tot en met vrijdag:
9 uur - 17 uur


Speciale programma's

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl

Alle boeken van maklu

  
9781162173207:Panopticon 2014 - Opbergband
Panopticon 2014 - Opbergband

ISBN: 9781162173207 /  € 25.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9781162175485:European Journal of Policing Studies - 2015/2 (ISSN 2034-760x)
European Journal of Policing Studies - 2015/2 (ISSN 2034-760x)

ISBN: 9781162175485 /  € 100.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Subscription details

Contents:

Introduction
A. Verhage, L. Bisschop, W. Hardyns & D. Boels

Articles

Policing, Boundaries and the State: The Changing Landscape of Sovereignty and Security. Introduction to the Edition
C. Giacomantonio (1) & H.O.I. Gundhus (2)

Abstract
This special edition of the European Journal of Policing Studies examines these institutional rearrangements of policing, boundaries and the state. Through a combination of empirical, theoretical and legal scholarship, each contribution uniquely examines the profound transformations taking place in contemporary Europe and elsewhere, and the questions these transformations raise for policing in democratic societies.

(1) Analyst at RAND Europe, a not-for-profit policy research institution based in Cambridge, UK and Brussels, BE.
(2) Professor at Norwegian Police University College, Research Department.

Talking to the Man. Some Gendered Reflections on the Relationship Between the Global System and Policing Subculture(s)
B. Bowling (1) & J. Sheptycki (2)

Abstract
This paper reflects on the interplay between the transnational subculture of policing and the subculture of transnational policing and pays particular attention to the encoding of masculine tropes within them. It uses the culture/subculture distinction to illuminate how gendered masculine identities help to mediate the relationship between the broader culture of control and the occupational subculture(s) of policing. The paper is part of an attempt to theorize global policing as a synecdoche of the global system, an idea that is fundamentally challenging to our ideas about the boundaries of the state. In this paper we draw attention to the specifically ‘masculinist’ nature of the discourse concerning global policing practice, which is often essentialized in dyadic terms; in extremis, in terms of chivalrous knights and rapacious Bluebeards. The paper looks at the militarization of US policing and briefly explores the global terrain of public order policing in the contemporary period, again drawing attention to the masculine tropes that pervade the scene. The paper endeavors to show how the prevalence of problematic masculine role-types in the enactment policing subculture(s) affects the global system.

Keywords: transnational policing; subculture(s); masculinity; global policing; militarization of policing

(1) Deputy Dean of The Dickson Poon School of Law.
(2) Professor of Criminology at the Faculty of Liberal Arts and Professional Studies York University Toronto, Canada.

Justifications and State Actions. EU Police Cooperation, Schengen Borders and Norwegian Sovereignty
S. Ugelvik (1)

Abstract
Building on an assessment of Norwegian policy documents from 1994 to 2012, this article provides a critical analysis of the process leading up to the Norwegian agreements with EU, primarily those concerning police cooperation. The purpose is to discuss the Norwegian Government’s justifications for entering into the agreements throughout this period. The Norwegian Government firstly argued that the pertinent agreements were imperative to maintain the free travel-arrangements already existing between the Nordic countries. This justification was shortly after moderated, and had a few years later disappeared completely. It was replaced by a former secondary argument; the pressing need for enhanced police cooperation. This article presents some of the changes the EU agreements involved for the Norwegian police. It shows a discrepancy between the policiary needs and purposes as these were presented fluctuating throughout a relatively short period of time. Further, it

9781162177731:Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 3
Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 3

ISBN: 9781162177731 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9781162177748:Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 4
Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 4

ISBN: 9781162177748 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9781162177755:Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 5
Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 5

ISBN: 9781162177755 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9781162177762:Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 6
Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 6

ISBN: 9781162177762 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046601488:De handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland (Nederlands Recht)
De handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland (Nederlands Recht)
B.J. Berghuis van Woortman
ISBN: 9789046601488 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046601976:The impact of EU internal market law on the organisation of national health care (2009)
The impact of EU internal market law on the organisation of national health care (2009)
J.W. van de Gronden, S.A. de Vries & J.J.M. Sluijs
ISBN: 9789046601976 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046602065:Jurimetrics (Nederlands Recht) (2009)
Jurimetrics (Nederlands Recht) (2009)
R.V. De Mulder, C. van Noortwijk, P. Kleve, C.J.M. Combrink & P.A.W. Piepers
ISBN: 9789046602065 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046602461:Beleidsinstumenten voor het Openbaar Ministerie - Franstalig
Beleidsinstumenten voor het Openbaar Ministerie - Franstalig

ISBN: 9789046602461 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046603833:Paritair comité 218
Paritair comité 218
Peter Stroobants, Vicky Buelens
ISBN: 9789046603833 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046603963:Contractenrecht in hoofdlijnen
Contractenrecht in hoofdlijnen
R. De Wit & A. Calewaert
ISBN: 9789046603963 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Deze uitgave behandelt de meest voorkomende benoemde overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek, alsmede de basisbeginselen van enkele andere courante en voor de praktijk belangrijke contracten, zoals leasing en franchising. Het boek geeft een inzicht in de mechanismen van het contractenrecht, zonder zich - zoals de titel het aangeeft - te verliezen in detailpunten.

De moderne ontwikkelingen in het contractenrecht, hebben ertoe geleid dat de materie alsmaar uitgebreider wordt en de predominantie van het Burgerlijk Wetboek is verminderd. De verschillende vigerende wet- en regelgeving wordt samen behandeld, wat een praktische totaalblik geeft op elke overeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld bij de behandeling van de koop niet alleen aandacht besteed aan het klassieke contract in het Burgerlijk Wetboek (art. 1582-1701) en uiteraard aan de onder invloed van het Europese recht doorgevoerde aanpassingen (verkoop aan consumenten, art. 1649bis-1649octies), maar ook aan de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de handelskoop (de Incoterms).

Met uitgebreide literatuuropgaven en trefwoordenregister.
Een onmisbare uitgave voor studie en praktijk.

Meer info over Reeks In Hoofdlijnen
9789046604304:De interpretatie van het begrip
De interpretatie van het begrip 'financiële intstrumenten' volgens IFRS '(Themanummer T.Fin.R.)
D. Meulemans (red.), E. Roex
ISBN: 9789046604304 /  € 36.90
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Wanneer een vennootschap gebruik maakt van financiële instrumenten, moet zij in bepaalde gevallen een beschrijving op nemen in het jaarverslag bij de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

In deze thema-uitgave van T.Fin.R. geeft auditor Eline Roex een grondige behandeling van de interpretatie van het begrip ‘financiële instrumenten’ volgens IFRS.

Om de draagwijdte van deze wettelijke verplichting te begrijpen, wordt er eerst een invulling gemaakt van het begrip financiële instrumenten tegen de achtergrond van de Europese Richtlijn, wetswijzigingen en het vooropgestelde kader van de IAS/IFRSstandaarden.

Nadien wordt het begrip financiële instrumenten verder geanalyseerd vanuit het Financieel Recht en vervolgens ook vanuit het Vennootschapsrecht. Er wordt verder ook stilgestaan bij de betekenis van de begrippen ‘hedging’ en ‘hedge account’.

Aan de hand van een case-study wordt vervolgens nagegaan welke gegevens in de praktijk in de jaarverslagen van zes Bel20- ondernemingen worden opgenomen, waarbij deze gegevens nader worden geanalyseerd.

Een algemeen besluit met de bevindingen en de interpretatie van de toepasselijke wetsartikelen, sluit de analyse af.
9789046604953:Verkeersrecht in 100 vragen en antwoorden
Verkeersrecht in 100 vragen en antwoorden
S. Vereecken & S. Stallaert
ISBN: 9789046604953 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046606100:Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Mediation en overeenkomst bij trouwen en scheiden - 9de herziene uitgave
Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Mediation en overeenkomst bij trouwen en scheiden - 9de herziene uitgave
Prof. Dr. G.P. Hoefnagels, mr. Dr. F. Schonewille, mr. C.A.R.M. van Leuven
ISBN: 9789046606100 /  € 29.90
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Geheel herziene editie van het boek dat onmisbaar is voor wie een scheiding niet tot een gevecht wil maken. Deze uitgave bevat alles wat u moet weten over scheidingsmediation, het opstellen van een scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Bovendien werd het boek uitgebreid met een bijdrage over premarital mediation. Hierin leert u hoe u gelukkig getrouwd kunt blijven en een echtscheiding kunt voorkomen.

Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden toont aan de hand van vele praktijkvoorbeelden aan dat samen scheiden ervoor zorgt dat partners er emotioneel en zakelijk beter uitkomen. Bovendien laat het boek zien hoe zij samen ouders kunnen blijven voor hun kinderen.

9789046606131:De vereffening van vennootschappen. Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten (Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 22)
De vereffening van vennootschappen. Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten (Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 22)
J. Van Wemmel
ISBN: 9789046606131 /  € 56.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Het Wetboek van Vennootschappen werd recent gewijzigd met het oog op de verbetering en vereenvoudiging van de vereffeningsprocedure. Of deze doelstelling ook daadwerkelijk werd bereikt, staat ter discussie. Het feit dat het om een complexe materie gaat, blijkt ook uit de uiteenlopende rechtspraak die het fenomeen ‘vereffening van vennootschappen’ uitlokt.

Dit handboek behandelt niet alleen het op te stellen verslag (artikel 181 W. Venn.) door de commissaris, externe accountant of bedrijfsrevisor, maar tevens de verslaggeving na de ontbinding gedurende de vereffening en bij sluiting van de vereffening.

Bovendien worden een aantal praktische modellen en voorbeelden gegeven, waardoor dit werk een zeer gebruiksvriendelijk instrument voor de beroepsbeoefenaar vormt.

9789046606162:Discretionaire ruimte in de strafuitvoering
Discretionaire ruimte in de strafuitvoering
K. Verpoest
ISBN: 9789046606162 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046606308:Introduction in common law
Introduction in common law
G. Low
ISBN: 9789046606308 /  € 38.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046606391:De aanhouding (2de, herziene uitgave) (Reeks Politie Praktijk Boeken)
De aanhouding (2de, herziene uitgave) (Reeks Politie Praktijk Boeken)
W. Bruggeman, M. Bockstaele, Y. Liégeois
ISBN: 9789046606391 /  € 30.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De vrijheidsberoving is de meest ingrijpende maatregel die door de overheid tegen een burger kan worden genomen. De burger wordt immers geplaatst in een positie van afhankelijkheid. De wijze waarop hij wordt bejegend, onttrekt zich bovendien meestal aan het zicht van de samenleving. Daarom is het van groot belang dat niet alleen de procedure die tot vrijheidsbeneming leidt met voldoende waarborgen is omkleed, maar dat ook de tenuitvoerlegging van die vrijheidsbeneming behoorlijk geschiedt.

Voor het eerst wordt in dit handboek een volledig overzicht gegeven van de politionele aanhouding (gerechtelijk en bestuurlijk). Hierbij worden de juridische voorwaarden en praktische uitwerking van de aanhouding in al hun facetten weergegeven.

Dit handboek is basislectuur voor politie, magistratuur en advocatuur.

9789046607190:Echtscheiding (Praktijkreeks IPR, Deel 5)
Echtscheiding (Praktijkreeks IPR, Deel 5)
mr. A.E. Oderkerk, mr. P.M.M. Mostermans
ISBN: 9789046607190 /  € 47.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De Nederlandse rechter wordt regelmatig geconfronteerd met echtscheidingen met een internationaal-privaatrechtelijk karakter. Vooral vanwege het grote aantal personen in Nederland met een buitenlandse nationaliteit, maar ook vanwege Nederlanders die in het buitenland verblijven. Steeds vaker rijzen vragen als: wanneer is de Nederlandse rechter in internationale gevallen bevoegd om over een echtscheidingsverzoek te oordelen? Welke betekenis komt daarbij toe aan het feit dat tegelijkertijd ook in een ander land een scheidingsprocedure tussen partijen loopt? Welk rechtsstelsel dient in een internationaal geval op het scheidingsverzoek te worden toegepast? Onder welke voorwaarden komt een in het buitenland uitgesproken echtscheiding in Nederland voor erkenning in aanmerking? Wanneer mag een onder islamitisch recht voltrokken verstoting in Nederland als geldige huwelijksontbinding worden erkend?

In dit boek komen al deze kwesties aan de orde. Ook aan de beëindiging van een geregistreerd partnerschap wordt aandacht besteed. In deze vierde druk zijn onder meer verwerkt de nieuwe jurisprudentie met betrekking tot Verordening Brussel II-bis, de relevante bepalingen met betrekking tot echtscheiding en geregistreerd partnerschap in Boek 10 BW en de bijbehorende rechtspraak.

9789046607251:Compendium of European Health Law
Compendium of European Health Law
A.P. den Exter (Ed.)
ISBN: 9789046607251 /  € 0.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
9789046607268:Arbitrage in hoofdlijnen (Reeks In Hoofdlijnen)
Arbitrage in hoofdlijnen (Reeks In Hoofdlijnen)
K. Wagner
ISBN: 9789046607268 /  € 130.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Sinds 1 september 2013 is de nieuwe wet op de arbitrage in werking - alle artikelen daarover in het Gerechtelijk Wetboek zijn vervangen door nieuwe bepalingen, gebaseerd op de Uncitral modelwet, mede met als doelstelling om België aantrekkelijk te maken als plaats voor internationale arbitrages.

Dit boek is het eerste omvattende handboek over arbitrage in het Nederlands in België, dat een grondige bespreking mogelijk maakt.

9789046607428:Europees Internationaal Rivierenrecht (hardcover)
Europees Internationaal Rivierenrecht (hardcover)
M. De Decker
ISBN: 9789046607428 /  € 280.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Dit boek behandelt in extenso alle juridische aspecten verbonden met het gebruik van binnenwateren voor scheepvaartdoeleinden, met name door binnenschepen. Zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vraagstukken komen daarbij aan de orde.

“Het voorliggende werk is monumentaal, niet enkel in omvang maar vooral naar inhoud. Mij is geen andere wetenschappelijke bijdrage bekend die op een zodanig alomvattende wijze het rivierenrecht situeert en analyseert en er eveneens in slaagt om het op een bevattende wijze te duiden. Dr. Marc De Decker etaleert op een meesterlijke manier zijn uitgebreide historische en juridische kennis van het Europese rivierenrecht en voert de lezer mee op een intrigerende tocht naar de schepping van een juridisch systeem waarmee bijna iedereen wordt geconfronteerd maar wat weinigen werkelijk kunnen bevatten.

De verschillende grote ontwikkelingen die stapsgewijs tot stand zijn gekomen, van de Franse revolutie over het Congres van Wenen, het verdrag van Parijs van 1856 naar de grote verkeersconferenties in de 20ste eeuw, worden met meer dan een vaardige hand beschreven en geanalyseerd. Bijzonder boeiend is het plaatsen van het Europese rivierenrecht binnen het grotere kader van het internationaal publiek recht.

Fundamentele aspecten zoals de vrijheid van scheepvaart en de institutionalisering van het rivierenrecht worden grondig behandeld en geven zonder meer een grote meerwaarde aan dit boek. Het toetsen van de materie tegenover het recht van de Europese Unie en tegenover andere dan scheepvaartgebruiken van de waterwegen vervolledigt de aanpak van de auteur waarmee het voorliggende werk een bijna alomvattend beeld geeft van het Europese rivierenrecht.

Dit boek verdient veel aandacht. Niet enkel academici maar eveneens praktijkjuristen en diegenen die elke dag met watergebonden vervoer worden geconfronteerd, zullen baat vinden bij het gebruiken van dit werk.

Een absolute aanrader!” (Prof. Dr. E. Somers in het voorwoord)

9789046607664:Jaargids voor de Politiediensten - Guide Annuel des Services de Police - Jahradressbuch für die Polizeidienste - 2015
Jaargids voor de Politiediensten - Guide Annuel des Services de Police - Jahradressbuch für die Polizeidienste - 2015
Maklu (red.)
ISBN: 9789046607664 /  € 65.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

NEDERLANDS

Jaargids voor de politiediensten

Dit referentiewerk geeft een overzicht van alle adres- en contactgegevens van diensten die voor politie en justitie belangrijk zijn.

De Jaargids is een praktisch te hanteren gids, niet alleen voor de politiediensten maar ook voor alle andere instellingen en personen die op de een of andere manier met deze diensten te maken hebben.

Deze 22ste, volledig geactualiseerde en vernieuwde uitgave van de Jaargids, volgt de structuurwijzigingen en ingrijpende hervormingen van de politiediensten van nabij. De Jaargids verschaft u hierover de juiste en actuele informatie.

De inzameling van de gegevens is afgesloten op 15 april 2015.

Inhoudsopgave
Ten geleide


Met een abonnement ontvangt u de gids jaarlijks voor 50 euro (bestel abonnement).

FRANCAIS

Guide annuel des services de police
Cette 22ième édition du guide annuel vous aide à retrouver vite et facilement vos personnes de contact auprès de la police et justice.

La partie la plus grande du guide se concentre sur les zones de la police locale. Ensuite, la police fédérale, comme deuxième niveau de la police intégrée est traitée. Dans une deuxième partie, nous rassemblons toutes les adresses utiles concernant la justice et la matière du droit pénal. Dans la troisième partie vous retrouvez un aperçu des directions et organisations diverses qui sont liées au service public fédéral intérieur, et qui sont importantes sur le plan de la sécurité, de la prévention et des affaires des étrangers. Une dernière partie contient une série d’adresses utiles comme les organismes divers de contrôle.

La récolte des données a été clôturée le 15 avril 2015.

Sommaire
Préface


Si vous vous abonnez, vous recevrez le guide à 50 euros (prendre un abonnement).

9789046607947:Het verhaal van de Belgische Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Het verhaal van de Belgische Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
M. Cools e.a.
ISBN: 9789046607947 /  € 90.00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
De Militaire Veiligheid viert haar honderdste verjaardag. Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van dit bijzondere boek, het allereerste dat ooit aan deze organisatie gewijd werd. Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te denken over de ethische vragen die een per definitie discrete organisatie opwekt.

À l’occasion du centenaire de la Sûreté Militaire, organisme précurseur de ce que nous connaissons aujourd’hui comme le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), cet ouvrage particulier lui a été consacré, une première dans son histoire, mais aussi une exposition rétrospective. L’exposition ambitionne de faire découvrir au grand public les principaux jalons de l’ histoire du Service (missions, organisation et fonctionnement) et les défis actuels auxquels il est confronté, dans un environnement de plus en plus mondialisé. Tant le livre que l’exposition ont été envisagés comme une opportunité de mettre en valeur le savoir-faire du Service et les résultats engrangés. Une analyse de certaines erreurs qui ont été commises dans l’histoire ne manque pas. Quelques mythes tenaces, sur le renseignement et l’espionnage ont également été déconstruits. Ce livre, et l’exposition « Classified » invitent lecteur et visiteur à réfléchir aux questions éthiques qui accompagnent l’existence d’un organisme nécessairement discret.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...